“3. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi” Gerçekleştirildi

Üniversitemizin paydaşı olduğu “3. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi”, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliği ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Ayırca kongrede, Aksaray Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de paydaş olarak yer aldı.
Kongrenin açılışında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek birer konuşma yaptı.
3. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresinin açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, kongreye 36 farklı üniversiteden 192 bildiri başvurusu yapıldığını ve bunlardan 168 bildirinin sunuma hak kazandığını ifade etti.
Kongrede açıklamalarda bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise konuşmasına, kongrelerin ve bilimsel çalışmaların akademinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını ifade ederek başladı. Bilimsel çalışmaların uzaktan ve çevrim içi olarak da olsa yapılmasının mümkün olduğunu ve öğrenci kongrelerine gösterilen ilginin değerli olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Böyle bir kongreye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bilim ve bilgi önemli iki değeri ifade ediyor. Kongremiz, bu değerleri ortak akıl çerçevesinde tartışarak ülkemizin özellikle sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu derin felsefeye inme, ihtiyaçları giderme ve toplumun problemlerini çözme noktasında önemli bir etkinliktir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin kongredeki konuşmasında, kongrelerin bilimsel çalışmaların sadece teorik olarak paylaşıldığı ortamlar olmadığına dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kongrelerin, birçok bilim insanın ve araştırmacının aynı ortamlarda bulunarak sosyal etkileşimde bulunabildiği bilimsel bir tartışma ortamı oluşturduğunu ifade ederek açıklamalarını sürdürdü. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, “Kongre katılımcıları bu kongredeki edinecekleri tecrübeler ile umuram ki ileride daha kapsamlı akademik çalışmalara da imza atacaklardır. Dijital dönüşüm, yapay zeka, veri analizi, veri madenciliği konuları pandemi süreci ile yeniden gündeme geldi. Sosyal bilimciler olarak bizler de dönüşüm sürecinin ahlaki, sosyolojik, felsefi ve politik boyutlarıyla ilgili çalışmalara daha çok eğilmeliyiz” ifadeleri ile açıklamalarını sonlandırdı.
Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar ise kongredeki açılış konuşmasına “Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresinin ilki bizim ev sahipliğimizde yapıldı ve kongreye katılan Rektörlerimiz de bu kongrenin faydalı olduğunu görerek destek verdiler” ifadeleri ile başladı. Kongrenin hem katılımcı sayısı olarak hem de büyük Kapadokya Bölgesinde genişleyerek devam etmesinin kendilerini oldukça sevindirdiğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarını bu tür öğrenci kongrelerini, aktif bir öğrenme yolu olarak değerlendirdiğini aktararak sürdürdü. Üniversite olarak öğrencilerin, kongrelerde yayınlanan tam bildiri metinlerinin, kendilerinin seminer dersinden başarılı olarak kabul edileceği bir çalışmanın içerisinde olunduğunu da sözlerine ekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek açıklamalarını sonlandırdı.
Kongre açılışındaki son konuşmayı yapan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Gelenek haline gelen organizasyonlar önemlidir. Bu sebeple dört üniversitenin Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi gibi bir geleneği başlatmasını çok kıymetli buluyorum” diyerek başladığı konuşmasını pandemi döneminde eğitim alanında fedakarlıklar yapıldığına değinerek sürdürdü. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinin birbiri ile olan ilişkisine de vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin açıklamalarını başarılı bir kongre dileyerek sonlandırdı.
“Belirsizlik Çağında Eğitimin Geleceği” adlı panel ile başlayan, 42 oturumdan oluşan ve Antropoloji, Arkeoloji, Avrasya Çalışmaları, Bankacılık ve Finans, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Eğitim Bilimleri, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, PDR, Özel Eğitim, Güzel Sanatlar, İktisat, İslami İlimler, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Hukuk alanlarında bildirilerin sunulduğu 3. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi değerlendirme panelinin ardından sona erdi.