Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Afet Yönetimi Anabilim Dalı kurularak bu Anabilim Dalına bağlı olarak Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Afet Yönetimi Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılması konusundaki Üniversitemiz Rektörlüğünün teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görüldü.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması uygun görülen Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, programın öğrencilere, afet yönetimi ile ilgili kuramları bilme, bilgilere erişme ve bu bilgiyi yorumlama gibi yetenekler kazandırmayı içeren teorik bir altyapısı olduğunu belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar ayrıca, ülkemizde afet yönetimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek yetkin insan sayısının ve nitelikli personel ihtiyacının gün geçtikçe artması nedeniyle teknolojik gelişmeleri kullanabilen çok disiplinli Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının Üniversitemizde açılmasına yönelik gerekçede, bölge ve ülke coğrafyası dikkate alındığında özellikle sıklıkla meydana gelen depremler ve farklı türden afetlerin yaşandığı ülkemizde bu alanda yetkin insan gücü potansiyeline katkı sağlamak için üniversitemiz bünyesinde Afet Yönetimi Anabilim Dalı’nın açılmasını önerdiklerini ve bunun da YÖK tarafından uygun görüldüğünü aktardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarını, “Üniversitemize ve Niğde’ye kazandırdığımız bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, kamuda, STK’larda, bu alana yönelik Ar-Ge ve üretim faaliyeti gerçekleştiren firmalarda ve fabrikalarında ve yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün geliştiren endüstriyel kuruluşlarda teknik eleman veya Ar-Ge elemanı olarak çalışabilecekler. Yeni programımız Üniversitemize ve tüm Niğde’ye hayırlı olsun” ifadeleri ile sonlandırdı.