Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi Yapıldı

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, idari ve akademik personellerimize yönelik olarak İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan Demirdal’ın  sunumu ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında farkındalığın arttırılabilmesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Programa, Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile idari ve akademik personellerimizin tamamı katıldı.

Akademik ve idari personellerimize yönelik olarak üç oturumda yapılan bilgilendirme sunumunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, açık rıza, veri sorumlusu ve veri işleyen kavramlarını detaylı bir şekilde açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan Demirdal, kişisel verilerin işlenmesi, veri toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, bilgilendirme yükümlülükleri, verinin anonim hale getirilmesi ve veri imhası gibi konularda da paylaşımlarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan Demirdal Anayasada yer alan özel hayatın gizliliği ve korunması konusu ile ilgili bilgileri aktararak başladığı konuşmasına, “İlgili maddelerde herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz ve herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar” şeklinde ifadeler ile devam etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu İlke Kararları’na da değinen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan Demirdal, veri sorumlusunun Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapacağı ihlal bildiriminin açık ve sade bir dille yapılması gerektiğini belirterek, bu bildirimin asgari olarak; ihlalinin ne zaman gerçekleştiği, kişisel veri kategorileri bazında hangi kişisel verilerin ihlalden etkilendiği, kişisel veri ihlalinin olası sonuçları, veri ihlalinin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınan veya alınması önerilen tedbirler ve ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak irtibat kişilerinin isim ve iletişim detayları ya da veri sorumlusunun web sayfasının tam adresi, çağrı merkezi vb. iletişim yollarını içermesi gerektiğinin de altını çizdi.

Sunumunun son kısmında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan Demirdal ardından kişisel veri işlenebilmesi için temel ilkelerin olduğundan da bahsederek bu ilkeleri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla sınırlı olma, işlendikleri amaç için gerekli olan sürede muhafaza edilmeleri şeklinde ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.