Rektörümüz, “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı”na Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından beşincisi düzenlenen “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı”na katıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı”, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın açılış konuşmaları ile başladı.

VUCA (Volatility–Değişkenlik, Uncertainty-Belirsizlik, Complexity-Karmaşıklık, Ambiguity-Muğlaklık) Dünyasında Liderlik, Temel Kavramlar ve Liderlik, Kurum Kültürü ve Değerler ile Liderlik başlıklarından oluşan dört bölüm olarak gerçekleştirilen “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı”nda ayrıca, “Küresel Eğilimler, Sürekli Değişen Dünya, VUCA”, “Paydaş Odaklılık, Stratejik Bakış ve Uygulama”, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Kurum Kültürü, Liderlerden Beklenen Etik Tavır ve Söylem” ve “Liderlik Davranışları, Liderlik Yaklaşımları, Liderlik Dinamiği, Liderlikte Koçluk ve Mentörlük Rolleri, Kriz Döneminde Liderlik, Güçlü Ekipler, Üniversite için Liderlik Modeli Örneği” sunumları da yapıldı.

Tipik Bir VUCA Dönemi: COVID-19, Stratejik Bakış, Değişim/Dönüşüm Yönetimi ve Kurum Kültürü ve Değerler adlı dört farklı grup çalışmasının ve pandemi döneminin VUCA bileşenleri açısından değerlendirilmesi, Stratejik Bakış, Değişim/Dönüşüm Yönetimi ile Kurum Kültürü ve Değerler başlıklı etkinliklerin de yer aldığı, liderlik konusunda da önemli detayların paylaşıldığı “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı”, Çalıştay Değerlendirme Anketi’nin yapılması ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.