Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu Merkezi Araştırma Laboratuvarımız, Fotovoltaik Teknolojileri Araştırma Laboratuvarımız ve UNİKOP Enerji Evimizde İncelemelerde Bulundu

Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, Merkezi Araştırma Laboratuvarımız, Fotovoltaik Teknolojileri Araştırma Laboratuvarımız ve UNİKOP Enerji Evimizde incelemelerde bulundu. Rektörümüze bu ziyaretlerde, Genel Sekreter Yardımcımız Abdulgani Özkan da eşlik etti.

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yürütülen “Silisyumun Saflaştırılmasına Yönelik Araştırma” projesi kapsamında Silisyumun saflaştırılmasına ve işlenmesine yönelik yapılan altyapı çalışmaları hakkında Proje Yürütücü Dr. Öğr.Üyesi Ayşe Seyhan’dan detaylı bilgiler alan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, UNİKOP Enerji Evinde ise Prof. Dr. Yüksel Kaplan’dan Enerji Evinin fiziki durumu ve teknolojik imkanları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, Ar-Ge çalışmalarına ellerinden gelen desteği sağlayarak yerli ve milli imkanların kullanıldığı bir sistemin oluşturulması hedefinde olduklarını ifade etti. Rektörümüz çalışmaları dolayısıyla Dr. Öğr.Üyesi Ayşe Seyhan ile Prof. Dr. Yüksel Kaplan’a ve ekiplerine teşekkür etti.