Rektörümüz Turcomoney Dergisinin Ocak 2022 Sayısında Konuk Yazar Olarak Yer Aldı

Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, uluslararası ekonomi ve finans dergisi “Turcomoney Dergisi”nin Ocak 2022 sayısında konuk yazar olarak yer aldı. 
Niğde ekonomisi, madencilik ve daha birçok alandaki görüşlerini okurlar ile paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde’yi bulunduğu bölgede, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe en gelişmiş il olarak tarif ettiği yazısında, Bor ilçesinde yer alan Bitümlü Şeyl yataklarının da enerji temini bağlamında yüksek potansiyel taşıdığını ifade etti.
Niğde ilçelerinde yer alan önemli rezervlere ilişkin bilgileri yazısında dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, sektörel bazlı olarak gerçekleşen ihracata dair de önemli açıklamalarda bulunarak Niğde’de bulunan kalsit üretimi sektörünün önemli bir rekabet gücü olduğunu ve Niğde’nin kalsit minerallerinin kalsiyum karbonat oranının ve son ürünün beyazlık derecesinin çok yüksek olduğunu yine yazısında dergi okurları ile paylaştı.
Yazısının son kısımlarında Niğde’nin coğrafi konumu dolayısıyla bir köprü görevi gördüğünü aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi’ne destek sağlanması için Üniversite Sanayi Koordinasyon Birimi’ni kurmayı planladıklarını da ekleyerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin, Niğde ilinin gelişimine her anlamda katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.