Üniversitemiz Doktora Öğrencilerine TÜBİTAK 2211-C Desteği

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı sonuçları açıklandı.

2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na Web of Science veya SCOPUS’ta indekslenen dergilerde yayımlanmış makale, TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale, ULAKBİM TR dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış makale, hakemli bilimsel toplantılarda sunulmuş ve özet/tam metni basılmış, sözlü bildiri veya poster sunum, başvuru tarihinin son günü itibari ile en az 1 yıl BİDEB bursiyeri ve/veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak gibi başarı ölçütlerini sağlayan adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri; Özgün Değer, Amaç ve Hedefler, Yöntem, Öncelikli Alanlara Katkı ve Yaygın Etki başlıkları altında dış danışmanlar vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutuluyor.

2021 Yılı 2. Dönem Doktora Burs Programı’na 156 başvuru yapılmış ve 2 tanesi üniversitemiz öğrencisi olmak üzere 63 kişi destek almaya hak kazandı.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Serkan Erkan ve Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ali Altuntepe de bu kapsamda burs almaya hak kazandılar. Serkan Erkan doktora sürecinde Doç. Dr. Recep Zan ve Doç. Dr. Mehmet Ali Olğar’ın danışmanlığında “CZTS Tabanlı İnce Film Güneş Hücrelerine Grafen Entegrasyonu” başlıklı tez çalışmasını gerçekleştirecekken, Ali Altuntepe ise Doç. Dr. Selahattin Çelik ve Doç. Dr. Recep Zan’ın danışmanlığında “İki Boyutlu Malzemeler, Metal Hidrürler ve Kompozisyonlarının Hidrojen Depolama Potansiyelinin Araştırılması” başlıklı doktora tez çalışmasını gerçekleştirecektir.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İlgili burs programının tam listesine ulaşmak için tıklayınız.