Üniversitemizde Kurulacak Yeni Araştırma Merkezi İçin Uluslararası Ortaklı İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz ile uluslararası enerji şirketi CMB Solar Enerji A.Ş. arasında yenilenebilir enerji alanında yüzde 100 yerliliğin sağlanması ve ülkemizin sürdürülebilir enerji politikalarına katkı sunulması için fotovoltaik ve silisyum teknolojileri çalışmalarına odaklı bir araştırma merkezi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

İmza töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte Üniversitemiz Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Seyhan, CMB Solar Enerji A.Ş. CEO'su Cengiz Ertaş ile Üniversitemiz ve şirket yetkilileri yer aldı.
Protokol, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; CMB Solar Enerji A.Ş. adına ise Cengiz Ertaş tarafından imzalandı.

“Merkezde Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Fotovoltaik Hücreler, Yenilikçi Güneş Panelleri Geliştirilecek”
Protokol kapsamında iş birliğiyle kurulacak merkezde silisyum teknolojileri üzerine ileri araştırmalar yapılacak ve güneş enerjisinin depolanması ve yönetimi konusunda yenilikçi çözümler üretilecek. Ayrıca merkez bünyesinde yapılacak araştırma sonuçlarının hızlıca sanayi uygulamalarına entegre edilerek ticari başarıya dönüştürülmesi, alanda yetişmiş insan kaynaklarına katkıda bulunulması ve güneş enerjisi sektörüne yenilikler sunularak ülkemizin sürdürülebilir enerji hedeflerine önemli katkılarda bulunulması hedefleniyor.

“Kuracağımız Araştırma Merkezi, Üniversitemizin Araştırma Kapasitesini ve Sanayi İle Olan İş Birliğimizi Daha da Güçlendirecek”
Törende konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, "CMB Solar Enerji A.Ş. ile iş birliği içerisinde Üniversitemiz bünyesinde kuracağımız araştırma merkezi, Üniversitemizin araştırma kapasitesini ve sanayi ile olan iş birliğimizi daha da güçlendirecek.” dedi. Ayrıca konuşmasında “Bilimsel araştırmalarımızı sanayi uygulamaları ile birleştirerek tamamen yerli ve milli teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece ülkemizin sürdürülebilir enerji hedeflerine önemli katkılar sunacağımıza inanıyorum.” diyen Rektör Uslu, Üniversitemiz ile CMB Solar Enerji A.Ş. arasında kurulan iş birliğinin iki taraf için de büyük bir adım olduğunu vurguladı. Bu iş birliği hem Üniversitemiz hem de ülkemiz için büyük bir adımdır." dedi. Rektörümüz son olarak birçok alanda bilim, ar-ge, teknoloji ve inovasyonda öncü olan Üniversitemizin, üniversite-sanayi iş birliği temelindeki çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

“Kurduğumuz İş Birliği, Yenilenebilir Enerji Alanındaki İnovasyonlarımızı Bir Adım Öteye Taşıyacak”
CMB Solar Enerji A.Ş. CEO'su Cengiz Ertaş ise törende yaptığı "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiyle protokol kapsamında kurduğumuz iş birliği yenilenebilir enerji alanındaki inovasyonlarımızı bir adım öteye taşıyacak ve sektörümüzün geleceğine yön verecektir.” dedi. Ertaş ayrıca araştırma merkezi sayesinde güneş enerjisinin daha verimli ve ekonomik kullanımının sağlanacağını belirterek Üniversitemizle birlikte sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlar atılacağını ifade etti.

“Üniversitemiz Alanındaki Bilgi ve Tecrübesiyle Merkezin Yönetimini Üstlenecek ve İleri Teknoloji Araştırmalarına Liderlik Edecek”
Araştırma merkezinin müdürlüğünü yürütecek olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Seyhan, kurulacak olan merkezin yönetimini alanındaki bilgi ve tecrübesiyle Üniversitemizin üstleneceğini ve böylece Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ileri teknoloji araştırmalarına liderlik edeceğini belirtti. Seyhan konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Yeni araştırma merkezimizle yüksek verimli ve düşük maliyetli fotovoltaik hücreler ile yenilikçi güneş panelleri geliştirmek, silisyum teknolojileri üzerine ileri araştırmalar yaparak bunları üretim süreçlerine optimize etmek, güneş enerjisinin depolanması ve yönetimi konusunda yenilikçi çözümler üretmek, araştırma sonuçlarını hızlıca sanayi uygulamalarına entegre ederek ticari başarıya dönüştürmek ve ülkemizin bu alanda yetişmiş insan kaynaklarına katkıda bulunmak hedefindeyiz. Merkezimiz akademik araştırmalar ve sanayi iş birlikleri ile yeni nesil enerji teknolojilerini geliştirmeye ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya kararlı.”

Tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.