Üniversitemizin Bir Projesine Daha TÜBİTAK’tan Destek

Üniversitemiz Bor Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Boğa danışmanlığında TOVAG 223O188 numaralı 1001- TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki projesi kabul gördü.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Ünal Kılıç’ın liderliğindeki “Kenevir Artıklarından Yapılan Silaj ve Toplam Karma Rasyon Silajlarının Yem Değerinin In Vitro Ve In Vivo Yöntemlerle Belirlenmesi ve Enterik Metan Üretimi Üzerine Etkilerinin Shotgun Metagenom Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi” başlıklı proje ile ulusal ve uluslararası hayvancılıkta alternatif yem karmalarının oluşmasına katkıda bulunulması hedeflendi.

Tehlikeli sera gazı olarak metanın çevreye etkilerinin azaltılması son zamanlarda üzerinde durulan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta ve küresel olarak iklim değişiminde olumsuzluklara neden olabilmektedir. Aynı zamanda ruminant hayvanlarda metan gazının doğaya salınımı yemle alınan brüt enerjinin % 2-12 aralığında kayba sebep olabilmektedir. Ancak üzerinde çalışılan bu proje sayesinde hayvan beslemede yemlerde farklı sistemlerin kullanımı ile çevreye metan salınımının ve buradaki enerji kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

Rektörümüzden Tebrik

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin danışmanlığını yürüten öğretim üyemiz Prof. Dr. Mustafa Boğa’yı tebrik etti. Üniversitemizin, tarım alanında yürütülen ve aynı zamanda iklim değişikliğine çözüm çabalarını içeren bu projenin öğretim üyemiz vesilesiyle parçası olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Uslu, projenin başarıya ulaşmasını temenni etti.