Hedefleri
1. Bölüm ilk olarak öğrencilerinin yerel, ulusal ve küresel olgu ve olayları olay ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini; yerel, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Bölüm, ayrıca öğrencilerinin mezun olduktan sonra etkin ve sorumluluk sahibi politikacılar, memurlar, yöneticiler, bilim adamları, siyasi analistler ve vatandaşlar olarak topluma katılmasını amaçlamaktadır.
Son Güncelleme Tarihi:23.07.2020