Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özel Beceri ve Yetkinlikler

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilere dair problemleri anlayıp yorumlayabilme

2. Problemlerin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını ve çözümde kullanılacak ilkeleri belirleyebilme

3. Yeterli derecede hukuk, siyasi tarih ve siyaset bilimi bilgisine sahip olma

4. Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilme

5. Stratejik karar alma süreçlerine katılma becerisine sahip olma

6. Ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk, siyaset, dış politika alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme, bu alanlarda yorum, analiz ve değerlendirme yapabilme

7. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde kullanabilmeGenel Yetkinlikler

1. Mesleğe İlişkin Temel Bilgi

2. Öğrenim Alanına İlişkin Temel Bilgi

3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi

4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği

5. Bir yabancı dili kullanabilme

7. Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği

8. Temel bilgisayar becerileri

9. Bilginin yeni durumlara uyarlanabilme becerilerini kazandırma

10. Öğrenme Yeteneğini geliştirme

11. Öz farkındalığa sahip olma

12. Akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olma

13. Takım çalışmasına uyma, inisiyatif sahibi olma, yenilikçi fikirlere ve iletişime açık olma ve analitik düşünebilme becerisi

14. Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
Son Güncelleme Tarihi:13.11.2017