Komisyonlar

KOMİSYON ADI

KOMİSYON ÜYELERİ

TARİH

Gazetecilik Bölümü Eğitim-Öğretim Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Lokman ZOR

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Canay UMUNÇ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÜYÜKAFŞAR

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Simge Deniz DEMİREL

31/03/2023

YÖNETİM KURULU

Gazetecilik Bölümü Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Duygu ÜNALAN

Üye: Doç. Dr. Ozan YILDIRIM

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Simge Deniz DEMİREL

Yedek Üye: Doç. Dr. Lokman ZOR

31/03/2023

YÖNETİM KURULU

Gazetecilik Bölümü Staj Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Ozan YILDIRIM

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Simge Deniz DEMİREL

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÜYÜKAFŞAR

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Canay UMUNÇ

31/03/2023

YÖNETİM KURULU

Gazetecilik Bölümü Mezuniyet Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Simge Deniz DEMİREL

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÜYÜKAFŞAR

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Canay UMUNÇ

Yedek Üye: Doç. Dr. Ozan YILDIRIM

31/03/2023

YÖNETİM KURULU

Gazetecilik Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Duygu ÜNALAN

Üye: Doç. Dr. Ozan YILDIRIM

Üye: Doç. Dr. Lokman ZOR

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Canay UMUNÇ

31/03/2023

YÖNETİM KURULU

ÜYELERİN görev süresi 2 yıl Süresi biten yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.


Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023