Hedefleri

Hedefi:

Gazetecilik bölümümüz, basın sektörüne, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, muhakeme gücü yüksek, basın etik ve ahlak ilkelerine bağlı, bilgiyi aktarmada becerikli, teknolojiye hakim nitelikli elemanlar kazandırmayı hedeflemektedir.


Son Güncelleme Tarihi:08.07.2019