Sinema


Lumière kardeşler halka açık olan ve izleyiciden ücret alınan ilk gösterimlerini Paris'te Salon Indian Du Grand Café'de 28 Aralık 1895 tarihinde gerçekleştirmişlerdir. Tarihe geçen bu genel sunum, Lumière kardeşlerin ilk filmi olan Sortie des Usines Lumière à Lyon (Lumière Fabrikasından Çıkan İşçiler)'de geçer. Bu film, bir trenin istasyona yaklaşmasını kesit alan filmin de aralarında bulunduğu on kısa metrajlı filmden oluşur. Her film 17 metre uzunluğundadır ve yansıtıcı ile çevrildiklerinde 46 saniye sürmektedirler. Trenin istasyona yaklaşması kesiti sırasında sinema perdesindeki tren, istasyona yaklaşırken izleyiciler trenin kendi üzerlerine geldiğini düşünüp salondan kaçmaya başlamışlardır. İnsanoğlu ilk defa gerçeğin kusursuz görüntüsünü gerçeklik olarak algılamış ve bu durumun etkileri aradan geçen yüz yirmi yıl boyunca perçinlenmiştir.

Sinema hem insanların en derin duygularını ifade etme araçları hem de onları kitlesel olarak en çok etkileyen toplu iletişim araçları olmuştur.