Sinema Anabilim Dalı

Sinema Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz AKYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Selen Gökçem  AKYILDIZ
Arş. Gör. Esra GÜNGÖR KILIÇ 

Son Güncelleme Tarihi:21.07.2020