Genel Bilgi

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; hızla gelişen iletişim teknolojilerinin sunduğu pek çok iletişim aracını aynı anda kullanma becerisine sahip, basın meslek ilkelerine bağlı, medyaya farklı açılardan yaklaşabilen gerek akademik alanda gerekse de sektörel olarak deneyimli radyocular, televizyoncular ve sinemacıları iletişim sektörüne ve sanat alanına kazandırmayı, alanda akademik çalışmalar yürütecek akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Önerilen program normal öğretim programıdır. Eğitim öğretim süresinin dört yıl olduğu bölümde, teorik ve uygulamalı dersler birbirini destekler niteliktedir. İlk iki yılda iletişim bilimleri ve genel kültür derslerinin ağırlıklı olduğu, son iki yılda ise radyo-televizyon ve sinema tarihi, sinema ve film kuramları, TV program yapımcılığı, radyo program yapımcılığı, belgesel yapımı, kısa film yapımcılığı gibi alana ilişkin derslerin teorik ve uygulamaları olarak verildiği bir program yürütülecektir.

 

Radyo, televizyon ve sinema günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde etkili kitle iletişim araçlarıdır. Gündelik hayatımızın çok önemli bir parçası haline bu alanlar, kamuoyu oluşturma görevini yerine getirirken diğer yandan eğitim, toplumsal yaşam pratiklerine hazırlama, enformasyon-entegrasyon-tartışma ortamları yaratma, kültürel ve sanatsal bilgi birikimi sağlama, estetik bakış kazandırma yönleriyle kitleleri kendine bağlamaktadır. Bu önemli kitle iletişim araçlarında toplumsal sorumluluklarının farkında olan, kaliteli ve faydalı ürün/programlar üretebilecek beceriye sahip medya profesyonellerinin ve sanatçıların çalışması toplumsal açıdan hayati değerdedir. Özellikle sektörde eğitimli ve kaliteli eleman sayısının az oluşu, fakültemiz öğrencilerine duyulan gereksinimi artırmaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema programından mezun olan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Film yönetmenliği, radyo ve televizyon programcılığı ile haberciliği gibi radyo-televizyon ve sinema sektörünün değişik kollarında; özel sektörde basın, halkla ilişkiler ve iletişim departmanlarında; sosyal ve dijital medya gibi alanlarda görev alabileceklerdir. Bölüm mezunlarımız ayrıca kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabileceklerdir.

 


Son Güncelleme Tarihi:21.07.2020