Organizasyon


Etkinlik Organizasyonu:  
Açılış, mezuniyet töreni, bahar şenlikleri, kongre, konferans, sempozyum, sergi, panel ve seminer vb. sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin organizasyonun yapılması.
Etkinlik programı taslağının hazırlanması.
Davetiye içeriğinin hazırlanması.
Koltuk etiketlerinin hazırlanması, program öncesinde yerleştirilmesi.
Etkinlik için gerekli teknik altyapının belirlenip hazırlanması, kürsü etiketlerinin çıkarılması.
Program sunumunun yazılması, sunucu görevlendirilmesi.
Konuşmacının biyografisinin sunum için hazırlanması.
Programla ilgili basına dağıtılacak veri hazırlanması.
Açılış töreni, mezuniyet töreni, bahar şenlikleri gibi kapsamlı programların ayrıca organize edilmesi.


Etkinlikler için Konuşmacı Daveti:  
Düzenlenmesi planlan etkinlikler için farklı alanlarda uzman kişilerin üniversitemize davet edilmeleri.
Konuklarla irtibata geçilerek gidiş-dönüş programlarının organize edilmesi.