Teknik İşler


Teknik İşler
Teknoloji Kullanımı ve Prodüksiyon İşleri:  
Projeksiyon, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, DVD, VCD vs. cihazlardan gerekli olanların programlarda kullanılması birimde mevcut olmayanların temin edilmesi.
Üniversitemizce organize edilen sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin kamera ve fotoğraf çekimlerinin yapılması.
Makam ziyaretlerinde fotoğraf ve kamera çekimi yapılması.


Özel Yetenek Sınavları:  
Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim–İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Özel Yetenek sınavlarında, sınav süresinde ayrı noktalarda kamera çekimi yapılması ve gerekli yerlerde projeksiyon ile görüntülerin yansıtılması.