Fakülte Kurulu

# Üye Birimi
Prof. Dr. Selim KILIÇ (Dekan V.)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2 Prof. Dr. Mustafa KORKANÇMühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Tülay EZERMimarlık Fakültesi
4Prof. Dr. Hakan ERDEMMühendislik Fakültesi
 5Doç. Dr. M. Vehbi GÖKÇEMimarlık Fakültesi 
6Doç. Dr. A. Cumhur KOCALAR  Mimarlık Fakültesi
7Doç. Dr. Orhun SOYDANMimarlık Fakültesi 
8Doç. Dr. Tuğba İNAN GÜNAYDINMimarlık Fakültesi
 9Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLIMimarlık Fakültesi 
 10Doç. Dr. Hakan KARACAMimarlık Fakültesi 
 11Sultan EROLFakülte Sekreteri

Son Güncelleme Tarihi:18.07.2023