Fakülte Kurulu

# Üye Birimi
Prof. Dr. Selim KILIÇ (Dekan V.)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2 Prof. Dr. Mustafa KORKANÇMühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Tülay EZERMimarlık Fakültesi
4Prof. Dr. Hakan ERDEMMühendislik Fakültesi
 5Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLIMimarlık Fakültesi 
6Doç. Dr. Orhun SOYDAN Mimarlık Fakültesi
7Doç. Dr. A. Cumhur KOCALAR Mimarlık Fakültesi 
8Doç. Dr. Tuğba İNAN GÜNAYDINMimarlık Fakültesi
 9Dr. Öğr. Üyesi Burcu İmren GÜZELMimarlık Fakültesi 
 10Dr. Öğr. Üyesi Seval YILMAZMimarlık Fakültesi 
 11Sultan EROLFakülte Sekreteri

Son Güncelleme Tarihi:06.12.2023