Yönetim Kurulu

# ÜyeBirimi
1 Prof. Dr. Selim KILIÇ (Başkan) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2 Prof. Dr. Mustafa KORKANÇMühendislik Fakültesi
3Prof. Dr. Tülay EZER Mimarlık Fakültesi
4Prof. Dr. Hakan ERDEMMühendislik Fakültesi 
5Doç. Dr. Orhun SOYDANMimarlık Fakültesi 
6Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLIMimarlık Fakültesi
 7Dr. Öğr. Üyesi İlknur ACAR ATAMimarlık Fakültesi
8Sultan EROLFakülte Sekreteri

Son Güncelleme Tarihi:06.12.2023