Anabilim Dalları

Anabilim Dalları ve Öğretim Elemanları

Jeodezi

1) Prof. Dr. Cahit Tağı ÇELİK

2) Arş.Gör Emre AYSO

Ölçme Tekniği

1) Doç. Dr.  Kutalmış GÜMÜŞ

2) Arş. Gör. Ramazan Alper KUÇAK

Fotogrametri

1) Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin KARKINLI

Kamu Ölçmeleri

1) Dr. Öğr. Üyesi Aslı BOZDAĞ

2) Arş. Gör. Münevver Gizem GÜMÜŞ

3) Arş. Gör. Tansu ALKAN

Kartoğrafya

1) Arş. Gör. Kadir ŞAHBAZ

2) Arş. Gör. Tolga KAYNAK

3) Arş. Gör. Mustafa HÜSREVOĞLU


Son Güncelleme Tarihi:05.08.2020