AZAMİ SÜRELER SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!!!

             2547 Sayılı Kanun'un 44 üncü Maddesi (6569 S.K./28. M.) kapsamında azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere verilen ek sınav haklarının kullanılması ile ilgili uygulama esasları için (tıklayınız) ;* 

        *   6569 SAYILI KANUN/ "GEÇİCİ MADDE 67 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz" hükmü gereğince Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin Azami süre başlangıç sürelerin başlangıç Tarihi için 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı esas alınmıştır.  Buna göre;  Önlisans öğrencileri için azami süre sonu 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı sonudur.

Lisans öğrencileri için ise Azami süre sonu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sonudur. (Yükseköğretim kurumlarında 6569 sayılı Kanun'un yayımlandığı tarihte kayıtlı olan öğrenciler için azami öğretim süresinin başlangıç tarihi  yükseköğretim kurumlarına kayıt olduğu eğitim ve öğretim dönemi dikkate alınarak hesaplanacaktır)