2547 Sayılı Kanun'un 44 üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca 5 Temmuz 2022 Tarihinden Sonra ilişiği kesilen ve 7417 Sayılı Kanun dan Faydalanmak İsteyen Öğrenciler İçin Ek Süre

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereğince, azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle  yada  2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilememe nedeniyle  5 Temmuz 2022 tarihinden sonra ön lisans/lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin,   7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak istemeleri halinde 07 Aralık 2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği Fakülte Dekanlıklarına/Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.