İş Akış Süreçleri

Genel Hizmetler Birimi ( Destek Hizmetleri)                            
Kısmi Zamanlı ( Part- Time) Öğrenci Çalıştırma İşlemleri
Öğrenci Yemek Yardımı İşlemleri
Kitap Standı Açılması İşlemleri
Reklam Alınması İşlemleri

Genel Hizmetler Birimi ( Barınma Hizmetleri)    
Barınma Birimlerine Kayıt İşlemleri
Barınma Birimleri Kayıt Silme İşlemleri
Barınma Birimleri Öğrenci İzin Alma İşlemleri

Kültür Hizmetleri Birimi
Salon Tahsisi İşlemleri
Yolluk Ödeme İşlemleri
Yolluk Avansı Verilmesi İşlemleri
Yolluk Avansı Kapatma İşlemleri
Duyuru Yapılması İşlemleri
Öğrenci Kulüpleri Kurulması İşlemleri 
Öğrenci Kulüpleri Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi İşlemleri 


Mali Hizmetler Birimi ( Satın Alma Bürosu)
Hak Ediş Ödeme İşlemleri
Kiralama İşlemleri
Doğrudan Temin İşlemleri
Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon ve İnternet İşlemleri
İhale Öncesi İşlemler
İhale Sonrası İşlemler
İhale Komisyon Süreci ve Sözleşme İmzalanması İşlemleri
İş Bitirme Belgesi Talebi İşlemleri
Ön Ödeme( Avans- Kredi) İşlemleri
Teminat İadesi İşlemleri
Yurt Dışı Tanıtım Fuarları Katılım İşlemleri
Araç Kiralama İşlemleri
İlan Ödeme İşlemleri
Zorunlu Staj Pirimi Ödeme İşlemleri

Mali Hizmetler Birimi ( Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu)
Devir Yoluyla Taşınır Malzeme Çıkışı 
Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı
Tüketim Çıkışı İşlemleri
Devir Yoluyla Taşınır Mal Girişi İşlemleri
Hibe Yoluyla Taşınır Mal Girişi işlemleri
Satın Alma Yoluyla Taşınır Mal Girişi İşlemleri
Yılsonu İşlemleri
Zimmete Verme İşlemleri

Spor Hizmetleri Birimi
Merkez Yerleşke Çok Amaçlı Spor Tesisleri Randevu İşlemleri
Yaşam Boyu Spor Merkezi Kayıt İşlemleri
Merkez Yerleşke Futbol Sahası Tahsis İşlemleri
Aşağıkayabaşı Yerleşkesi Antreman Spor Salonu Tahsis İşlemleri 
Aşağıkayabaşı Yerleşkesi Halı Saha Tesisleri Tahsis İşlemleri  
Merkez Yerleşke Halı Saha Tesisleri Tahsis İşlemleri 
Üniversitemiz Bünyesinde Yapılan Spor Müsabakaları İşlemleri 
Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetlerinin Organize Edilmesi 
Spor Takımlarımızın Üniversiteler Arası Yarışmalara Katılması
Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığına Katılacağımız Spor Branşları ile İlgili Taahütte Bulunma İşlemleri
Spor Tesislerimizin Kurum, Kuruluş ve Kişilere Tahsisi İle İlgili İşlemler 

Son Güncelleme Tarihi:21.08.2020