Akademik Danışman Formları

Danışman Tez İzleme Komitesi Oluşturma Dilekçesi buradan indirebilirsiniz.

Tez/Dönem Projesi İsim ve İçerik Değişikliği Talep Dilekçesi buradan indirebilirsiniz.

Danışman Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Talep Dilekçesi buradan indirebilirsiniz.

Danışman Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi Talep Dilekçesi buradan indirebilirsiniz.

A.B.D Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formunu buradan indirebilirsiniz.

A.B.D Doktora Tez Jüri Öneri Formunu buradan indirebilirsiniz.

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formunu (Kişisel Rapor) buradan indirebilirsiniz.

Fiilen Sınava Katılan Öğrenci Sayısı Tutanağı buradan indirebilirsiniz.

Doktora Ek Süre Talep Dilekçesi buradan indirebilirsiniz.

Girilmeyen Notlar İçin Dilekçe Örneğini Buradan İndirilebilirsiniz. (İlk Defa Girilecek Notlar İçin)

Girilmeyen Notlar İçin Dilekçe Örneğini Buradan İndirilebilirsiniz. (Yanlış Girilen Notlar İçin)

Sunum Salonu Talep Dilekçesi Örneğini buradan indirilebilirsiniz.

NOT : Formlar bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alındıktan sonra ilgili birimlere teslim edilecektir. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.

Son Güncelleme Tarihi:11.04.2023