Projeler
 

2022 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

 

S.N

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

 

1

SOB 2014/02

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim  ERDOĞDU  

Temettuat   Defterlerine Göre  19. Yüzyıl  Ortalarında

 

 

BAGEP

 

Harput Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu

 

2

SOB 2015/05

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Mana Semasında Bir Kutup Yıldızı: Mevlana

 

 

BAGEP

 

 

 

3

SOB 2015/13

Doç.Dr. Bayram ÜNAL

Sosyal Kültürel ve Politik Kuruluş Aracı Olarak Halkevi

 

 

YÜLTEP

 

Yayınları

 

4

SOB 2016/08

Dr. Öğr. Üyesi Sibel YILDIZ

Niğde Müzesi Sikke Katoloğu

 

 

BAGEP

 KISACIK

 

 

5

SOB 2017/01

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

İsmail Rusuhi-yi Ankaravi Şerh-i Mesnevi (Mecmu'atu'l -

 

 

DOKTEP

 

Letayif ve Matmuratu'l Ma'arif ) (III.Cilt)(İnceleme-Metin

 

 

 

 

Sözlük)

 

6

SOB 2017/05

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

İsmail Rusuhi-yi Ankaravi Şerh-i Mesnevi (Mecmu'atu'l -

 

 

BAGEP

 

Letayif ve Matmuratu'l Ma'arif ) (V.Cilt)(İnceleme-Metin

 

 

 

 

Sözlük)

 

7

SOB 2017/08

Dr.Öğr. Üyesi Özlem AKAY

Zoraki Birliktelik: Nüfus Mübadelesi Sonrası Anadolu'ya

 

 

BAGEP

DİNÇ

Gelen Türklerde Dışlanma Korkuları

 

8

SOB 2017/09

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Arif

Hititlerin İktisadi ve Toplumsal Yapısı

 

 

BAGEP

EREN

 

 

9

SOB 2018/01

Doç. Dr. Nevzat TOPAL

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde Basını (Transkript ve

 

 

BAGEP

 

Değerlendirme)  (1924-1927)

 

10

SBT 2020/1

Dr. Öğr. Üyesi Buket ÖZOĞLU

Lojistik Faaliyetlerinin İşletmelerin Pazarlama Performansına

 

 

LÜTEP

 

Etkisi: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

 

11

SBT 2022/3

Prof. Dr. Mutlu Başaran

Algoritmik ve Yüksek Frekanslı İşlemlerin Likidite ve Volatilite

 

 

LÜTEP

ÖZTÜRK            

Üzerine Etkisi: Bist-30 Örneği

 

12

SBT 2022/4

Doç.Dr. Meryem ARSLAN

Ecza-yı Lokman Hekim (Yazım ve Dil Özellikleri-Metin-Sözlük)

 

 

BAGEP

 

 

 

13

SBT 2022/5

Doç. Dr. Duygu ÜNALAN

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Gerçeklik Deneyimle-

 

 

BAGEP

 

rinin Belirlenmesine Yönelik Deneysel Bir Araştırma

 

14

SBT 2022/6

Doç. Dr. Burcu BERKE

Türkiye’de Ücret Eşitsizliğinin Belirleyicileri Üzerine Bir

 

 

BAGEP

 

 Araştırma

 

15

SBT 2022/7

Arş.Gör. Mehmet Sinan ÇELİK

The effect of technological developments on the stock market:

 

 

YEDEP

 

evidence from emerging market

         
   

*SOB-SBT Sosyal Bilimlere ait projeler

 
   

*Koyu ve italik yazılan projeler ilgili yılda kabul edilen yeni projeler

   

*'YÜLTEP' Yükseklisans tez projesi

 
   

*'DOKTEP' Doktora tez projesi

 
 

2022 YILINDA BİTEN PROJELER

 

S.N

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

 

1

SBT 2019/21

Dr. Öğr.Üyesi Fatma ERTÜRK

Dil Açısından Yok Olma Tehlikesi: Başkurtça Örneği

 

 

BAGEP

 

 

 

2

SBT 2021/1

Doç. Dr. Emin Hüseyin

Enerji Firmalarının Nakit Akış Duyarlılığının Analizi: OECD

 

 

BAGEP

ÇETENAK

Örneği

 

3

SBT 2021/2

Doç. Dr. Emin Hüseyin

Firmaların Finansal Kısıtlarının İnovasyon Etkinliği Üzerine

 

 

AKAP

ÇETENAK

Etkisi

 

4

SBT 2022/1

Dr.Öğr.Üyesi Turgay DÜĞEN

2021 YKS Yerleştirmelerinde Niğde Ömer Halisdemir

 

 

HIDEP

 

Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne

 

 

 

 

Yerleşen Öğrenci Sayısındaki Düşüşün Nedenleri

 

5

SBT 2022/2

Doç. Dr. Hünkar GÜLER

Türkiye'de Bütçe Açıklarının Borsa Getirisi Üzerindeki

 

 

BAGEP

 

Etkisi

 

2023 YILINDA DEVAM EDEN  PROJELER

 

S.N

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

 

1

SOB 2014/02

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim  ERDOĞDU  

Temettuat   Defterlerine Göre  19. Yüzyıl  Ortalarında

 

 

BAGEP

 

Harput Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu

 

2

SOB 2015/05

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Mana Semasında Bir Kutup Yıldızı: Mevlana

 

 

BAGEP

 

 

 

3

SOB 2015/13

Doç.Dr. Bayram ÜNAL

Sosyal Kültürel ve Politik Kuruluş Aracı Olarak Halkevi

 

 

YÜLTEP

 

Yayınları

 

4

SOB 2016/08

Dr. Öğr. Üyesi Sibel YILDIZ

Niğde Müzesi Sikke Katoloğu

 

 

BAGEP

 KISACIK

 

 

5

SOB 2017/01

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

İsmail Rusuhi-yi Ankaravi Şerh-i Mesnevi (Mecmu'atu'l -

 

 

DOKTEP

 

Letayif ve Matmuratu'l Ma'arif ) (III.Cilt)(İnceleme-Metin

 

 

 

 

Sözlük)

 

6

SOB 2017/05

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

İsmail Rusuhi-yi Ankaravi Şerh-i Mesnevi (Mecmu'atu'l -

 

 

BAGEP

 

Letayif ve Matmuratu'l Ma'arif ) (V.Cilt)(İnceleme-Metin

 

 

 

 

Sözlük)

 

7

SOB 2017/08

Dr.Öğr. Üyesi Özlem AKAY

Zoraki Birliktelik: Nüfus Mübadelesi Sonrası Anadolu'ya

 

 

BAGEP

DİNÇ

Gelen Türklerde Dışlanma Korkuları

 

8

SOB 2017/09

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Arif

Hititlerin İktisadi ve Toplumsal Yapısı

 

 

BAGEP

EREN

 

 

9

SBT 2020/1

Dr. Öğr. Üyesi Buket ÖZOĞLU

Lojistik Faaliyetlerinin İşletmelerin Pazarlama Performansına

 

 

LÜTEP

 

Etkisi: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

 

10

SBT 2022/5

Doç. Dr. Duygu ÜNALAN

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Gerçeklik Deneyimle-

 

 

BAGEP

 

rinin Belirlenmesine Yönelik Deneysel Bir Araştırma

 

11

SBT 2023/1

Doç. Dr. Burcu BERKE

Finansal Gelişmenin Gelir Dağılımına Etkileri Üzerine

 

 

BAGEP

 

Bir Araştırma

 

12

SBT 2023/2

Prof. Dr. Mehmet EKİZ

Anadolu'da Bir Türk Şehir Modeli: Nevşehir

 

 

YEDEP

 

 

 

13

SBT 2023/3

Prof. Dr. Fatih YÜCEL

Kadim Batı Turan Ekonomisi: Hazar Kağanlığı’nın Ekonomik

 

 

YEDEP

 

Yapısı Üzerine İnceleme

 

14

SBT 2023/4

Prof. Dr. Bülent KARA

Türk Birliğinin Kabulünde Türk Devletler Teşkilatının Önemi

 

 

YEDEP

 

 

 

15

SBT 2023/5

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Şeyhî’nin “Hüsrev Ü Şîrîn” Mesnevisinin Düşünce Alanı

 

 

YEDEP

 

Merkezli Metin   Çözümleme Yöntemi’ne [Dam] Göre Şerhi

 

16

SBT 2023/6

Prof. Dr. İbrahim ÖZTÜRK

II. Dünya Savaşı`nda Bulgaristan`In Mihver Eksenine

 

 

YEDEP

 

Girmesinin Türk Dış Politikasına Yansımaları

 

17

SBT 2023/7

Doç. Dr. Bayram POLAT

Türk Dünyası Destanlarından Türkcihan Hâkimiyeti

 

 

YEDEP

 

Anlayışına Bakış

 

18

SBT 2023/9

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet VURAL

Pîr-İ Türkistan Ahmed Yesevî Perspektifinden Manevî

 

 

YEDEP

 

Yolculuğun Esasları

 

19

SBT 2023/10

Dr.Öğr. Üyesi Muhammet

Abay Kunanbayev’in Karasözler Eserinde Dini Terimler

 

 

YEDEP

Berat CAN

Ve Referansları

 

20

SBT 2023/11

Doç. Dr. Lokman ZOR

Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Sinemasında Ulus, Tarih ve

 

 

YEDEP

 

 Kültür Söylemi

 

21

SBT 2023/12

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN

Özbekistan’da İkinci Dünya Savaşı’na Dair Tarih Yazımı

 

 

YEDEP

 

ve Algılamalar

 

22

SBT 2023/13

Dr.Öğr.Üyesi Erdinç

Yeni Alfabe Yolunda: Kazakistan’da Latin Alfabesi

 

 

YEDEP

DEMİRAY

Yanlılarının Görüşleri

 

23

SBT 2023/14

Doç. Dr. Muhammed Emin

Kentiçi Paylaşımlı Mikro Hareketlilikte Kadınların Seyahat

 

 

YEDEP

Cihangir BAĞDATLI

Davranışları

         
 

*SOB-SBT Sosyal Bilimlere ait projeler

 
 

*Koyu ve italik yazılan projeler ilgili yılda kabul edilen yeni projeler

 

*'YÜLTEP' Yükseklisans tez projesi

 
 

*'DOKTEP' Doktora tez projesi

 
 

*'LÜTEP' Lisansüstü tez Projesi(Yükseklisans ve Doktora)

 
         
 

2023 YILINDA BİTEN PROJELER

 

S.N

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

 

1

SOB 2018/01

Doç. Dr. Nevzat TOPAL

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde Basını (Transkript ve

 

 

BAGEP

 

Değerlendirme)  (1924-1927)

 

2

SBT 2022/3

Prof. Dr. Mutlu Başaran

Algoritmik ve Yüksek Frekanslı İşlemlerin Likidite ve Volatilite

 

 

LÜTEP

ÖZTÜRK            

Üzerine Etkisi: Bist-30 Örneği

 

3

SBT 2022/4

Doç.Dr. Meryem ARSLAN

Ecza-yı Lokman Hekim (Yazım ve Dil Özellikleri-Metin-Sözlük)

 

 

BAGEP

 

 

 

4

SBT 2022/6

Doç. Dr. Burcu BERKE

Türkiye’de Ücret Eşitsizliğinin Belirleyicileri Üzerine Bir

 

 

BAGEP

 

 Araştırma

 

5

SBT 2022/7

Arş.Gör. Mehmet Sinan ÇELİK

The effect of technological developments on the stock market:

 

 

YEDEP

 

evidence from emerging market

 


Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP Birimince Desteklenen Tezler (Biten Projeler)

Sıra

No

Yılı

Proje No

Fakülte/Bölüm

Bitiş

Tarihi

Proje

Türü

1

1997

SOB 1997/02

İ.İ.B.F. /İşletme

2000

Tez

2

1998

SOB 1998/02

Fen-Edebiyat Fak./ Tarih

2001

Tez

3

1999

SOB 1999/01 

İ.İ.B.F./İşletme

2000

Tez

4

1999

SOB 1999/02

İ.İ.B.F./İşletme

2000

Tez

5

1999

SOB 1999/03 

İ.İ.B.F./İşletme

2000

Tez

6

2000

SOB 2000/04

Fen-Edebiyat Fak./ Tarih

2006

Tez

7

2001

SOB 2001/02

İ.İ.B.F. İşletme

2004

Tez

8

2001

SOB 2001/04

İ.İ.B.F./İşletme

2004

Tez

9

2001

SOB 2001/05

İ.İ.B.F./İşletme

2004

Tez

10

2001

SOB 2001/07

İ.İ.B.F./İşletme

2004

Tez

11

2001

SOB 2001/09

İ.İ.B.F./İşletme

2003

Tez

12

2001

SOB 2001/10

Fen-Edebiyat Fak./ Tarih

2003

Tez

13

2001

SOB 2001/11

Fen-Edebiyat Fak./ Tarih

2003

Tez

14

2001

SOB 2001/12

Fen-Edebiyat Fak./ Türk Dili

 ve Edebiyatı

2004

Tez

15

2002

SOB 2002/06

Fen-Edebiyat Fak./Türk Dili

 ve Edebiyatı

2005

Tez

16

2002

SOB 2002/07

Fen-Edebiyat Fak./Türk Dili

 ve Edebiyatı

2005

Tez

17

2002

SOB 2002/08

Fen-Edebiyat Fak./Türk Dili

ve Edebiyatı

2005

Tez

18

2007

SOB 2007/02

İ.İ.B.F./İktisat

2008

Tez

19

2007

SOB 2007/03

İ.İ.B.F./İşletme

2008

Tez

20

2007

SOB 2007/04

İ.İ.B.F./İşletme

2010

Tez

21

2007

SOB 2007/08

İ.İ.B.F./İşletme

2009

Tez

22

2007

SOB 2007/09

İ.İ.B.F. İşletme

2009

Tez

23

2007

SOB2007/10

İ.İ.B.F./İşletme

2009

Tez

24

2008

SOB 2008/02

İ.İ.B.F./İşletme

2009

YÜLTEP

25

2008

SOB 2008/04

İ.İ.B.F./İşletme

2010

YÜLTEP

26

2008

SOB 2008/05

Fen-Edebiyat Fak./Türk Dili ve Edebiyatı

2010

YÜLTEP

27

2010

SOB 2010/01

İ.İ.B.F. İşletme

2011

YÜLTEP

28

2010

SOB 2010/08

BESYO

2012

YÜLTEP

29

2010

SOB2010/10

Fen-Edebiyat Fak./Türk Dili ve Edebiyatı

2013

YÜLTEP

30

2010

SOB2010/11

Fen-Edebiyat Fak./Tarih

2012

YÜLTEP

31

2010

SOB2010/12

Eğitim Fakültesi/ Sosyal Bilgiler Öğr

2012

YÜLTEP

32

2011

SOB 2011/03

İ.İ.B.F. İşletme

2013

DOKTEP

 

 

Son Güncelleme Tarihi:14.12.2023