Uluslararası Öğrenciler

Enstitümüzde her yıl düzenli olarak uluslararası öğrenci alımı için ilanına çıkılmaktadır. Enstitüde ilan edilen başvuru tarihleri dışında uluslararası öğrenci olarak başvuracak adayların doğrudan anabilim dalına veya ilgili anabilim dalı öğretim üyesine başvurmaları gerekmekte olup başvurular anabilim dalı kurul kararı ve EYK onayı ile kesinleşir. Başvurusu kabul edilen adaylar izleyen yarıyılda enstitü web sayfasında ilan edilen tarihlerde kesin kayıt ve ders kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadır.İkili anlaşmalar kapsamında başvuran adaylar ise NÖHÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki muafiyet şartlarından birine sahip olduklarını İngilizce için belgelemeleri durumunda Türkçe Dil yeterliğini eğitim-öğretime başladıktan sonra da yerine getirebilirler. Bu kapsamdaki öğrencilerden mezun olana kadar C1 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesi sunamayanların veya NÖHÜTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir.  

Başvuru Belgeleri:

  1. Başvuru Formu,
  2. Yüksek lisans programları için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin dış temsilcilikten onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi,
  3. Doktora/sanatta yeterlik programları için, doktora programlarına lisans derecesiyle başvuru yapan adaylardan lisans; yüksek lisans derecesiyle başvuru yapan adaylardan yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin dış temsilcilikten onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi,
  4. Not durum belgesinin onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi,
  5. Doktora/sanatta yeterlik programı için yabancı dil yeterliliğini gösteren belge. Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru için yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar, doktora/sanatta yeterlik programlarının yeterlik sınavına girinceye kadar yabancı dil şartını sağlamak zorundadır.
  6. Pasaportun fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi, 

Anabilim Dalı Adı

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta

  Avrasya Araştırmaları  Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN   turgay.dugen@ohu.edu.tr 

Bankacılık ve Finans

Doç. Dr. Özkan HAYKIR

ohaykır@ohu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor

Prof. Dr. Serkan İBİŞ

serkanibis@gmail.com

Coğrafya

Prof. Dr. Türkan BAYER ALTIN

taltin@ohu.edu.tr 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

hikmetkoras@gmail.com

İktisat

Prof. Dr. Fatih YÜCEL

fatihyucel@ohu.edu.tr

İletişim Bilimleri

Doç. Dr. Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ

ozanyildirim@ohu.edu.tr

İslam Tarihi ve Sanatları

Doç. Dr. Yılmaz ÇELİK

yilmazcelik@ohu.edu.tr

İşletme

Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK

mbozturk@ohu.edu.tr

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

abdullahaydin@ohu.edu.tr 

Maliye

Doç. Dr. Ali Eren ALPER

aalper@ohu.edu.tr

Müzikoloji

Prof. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ

ebagceci@ohu.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr. Cahit KORKU

ckorku@ohu.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU

staflioglu@gmail.com

Sosyoloji

Prof. Dr. Bülent KARA

bkara@ohu.edu.tr

Tarih

Prof. Dr. Nevzat TOPAL

nevzattopal@gmail.com

Temel İslam Bilimleri

Doç. Dr. Arslan KARAOĞLAN

akaraoglan@ohu.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

ziyaavsar@hotmail.com

Türk Müziği 

Prof. Dr. Timur VURAL 

tvural@ohu.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK

abuyukkeklik@ohu.edu.tr 


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi    


Son Güncelleme Tarihi:21.11.2023