Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları

1.Sigorta ve bankacılık alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme

2.Bankacılık ve sigortacılık mesleğinde mesleği ile ilgili teknolojilerin önemini kavrayabilme

3.Bankacı ve sigortacı olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi

4.Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme

5.Ticari hayatta faaliyet gösteren bankaların ve sigorta şirketlerinin özelliklerini açıklayabilme

6.İş hayatında meslek ahlakının önemini kavrayabilme

7.Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme

8.Ticari hayatta banka ve sigorta ile ilgili kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme

9.Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme

Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015