Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komsiyonu                                                          
1 Prof. Dr. Hamdi DOĞAN (Müdür) 
2 Dr. Öğr. Üyesi  Hatice Elanur KAPLAN (Üye) 
3 Öğr. Gör. Orhan Atakan GÜRBÜZ (Üye) 
4Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah KARATAŞ (Üye)
5Öğr. Gör. Serpil ÇELİK (Üye)
6Dr. Öğr. Üyesi Melih COŞGUN (Üye)
7Dr. Öğr. Üyesi  Hatice Elanur KAPLAN (Üye)
8Öğr. Gör. Deniz Yıldız YALÇIN (Üye)
9Dr. Öğr. Üyesi Betül ÇETİN (Üye)
10Öğr. Gör. Hacı Şükrü TAŞTAN (Üye)
11Öğr. Gör. Ali İlker TEKİNARSLAN (Üye)
12Dr. Öğr. Üyesi Ruhan İRİ (Üye)  
13Öğr. Gör. Ali ÖLMEZ (Üye) 
14Fatma ŞENER (Raportör)

Son Güncelleme Tarihi:01.10.2020