Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders SHU1001 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 3 0 4
Sivil havacılığın tarihçesi, 1903’ten önce sivil havacılığın gelişimi, oluşum periyodu, gelişim periyodu, olgunluk periyodu, deregulasyon periyodu. Sivil havacılık faaliyetleri, uçuşlarla direk ilgili faaliyetler, bakım faaliyetleri, destek faaliyetleri, havaalanı olanakları havaalanı ve havaalanı faaliyetleri, uluslar arası sivil havacılık düzenlemeler, Uluslar arası sivil havacılık kuruluşları, Ulusal sivil havacılık kuruluşları, Dünyada hava taşımacılığı, Türkiye’de hava taşımacılığı.
Zorunlu Ders SHU1003 UÇUŞ TEORİSİ 2 0 5
Havacılığın tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada havacılığın gelişimi; Uçabilen cisimlerin tasnifi; Temel kavramlar: hareket, izafi hareket, standart atmosfer, uçmanın prensipleri (taşıma, sürükleme, moment ve aerostatik yükler); Eski ve yeni uçak tipleri; Temel uçak elemanları: gövde, kanat, kuyruk takımı, ana uçuş kumanda yüzeyleri ve özellikleri, iniş takımları; Uçak ve helikopterlerde güç sistemleri: pistonlu motor, pervane, turboprop, turbojet, turboshaft, turbofan.
Zorunlu Ders SHU1005 RAMP GÜVENLİĞİ 2 0 4
Uçağın Ağırlığının İzahı: Maksimum iniş ağırlığı (M.L.W.), Maksimum kalkış ağırlığı (M.T.O.W.), Maksimum sıfır yakıt ağırlığı (M.Z.F.W.), Kuru işletme ağırlığı (D.O.W.); Uçuş Denge Yapısı: U.L.D. (Unit load device) yüklemesi, A2 ve W palet yüklemesi, Bulk yüklemesi; Yükleme Tahditleri: Maksimum yükleme, Maksimum yük hesapları; Yük Dağılımı: Uçak içinde yüklerin dağılımı, ağırlığına göre, Hacmine göre, Yükün özelliklerine göre; Yükün Bağlanması: Ağır kargolar, Paletler; Eşyaların Yüklenmesindeki İhtimam ve Yükleme İşlemi: Son giren ilk çıkar-ilk giren son çıkar kuralı; Emniyet ve Hasara Mani Olma: Tehlikeli maddeler.
Zorunlu Ders SHU1007 YOLCU HİZMETLERİ 2 2 6
Yolcunun Tanımı; Kıymetli Dokümanların Taşınması; Bagajların Taşınması; Yolculuk Üzerindeki Ara Noktalar: Stopover (duruklama), Transfer (uçak değiştirme amacıyla yapılan duraklama), Transit (aktarma); Yolcu Biletinde Dikkat Edilmesi Gereken Özel Hususlar; Özel Ücrete Tabi Biletler; Özel Ücrete Tabi Bagajlar; Parça Sistemi ile Taşımacılık; Excess (Fazla) Bagaj Taşıma Usulleri; Evcil Hayvanların Taşınma Usulleri; Kabin Bagajı ile İlgili Kurallar; Endorsment (Biletin Onaylanması); Reissue.
Zorunlu Ders SHU1009 YER HİZMETLERİ VE RAMP 3 0 4
Zorunlu Ders SHU1011 İŞLETME I 3 0 4
İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve büyüme şekilleri, kapasite, maliyet, kar kavramları verimlilik ve işletme fonkisyonları İş fikri geliştirme süreci Yatırım Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletme çevre ilişkileri Talep tahminleme İşletmenin kuruluş yeri Hukuksal yapılara göre işletmeler Kapasite Maliyet Gelir ve gider kavramı İşyeri düzeni ve üretim planlaması İşletme kurulum işlemleri İşyeri açılışı
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders SHU1002 HAVAALANI YÖNETİMİ 3 0 5
Havaalanı Sahiplik ve Yönetim Şekilleri; Havaalanlarında Özelleştirme; Havaalanları ile İlgili Altyapı Sorunları; Havaalanlarının Ekonomik ve Finansal Özellikleri; Havaalanlarının Gelir ve Maliyet Yapıları; Havaalanı Hizmetlerinin Fiyatlandırılması: Alternatif fiyatlama politikaları; Havaalanı Fiziki Tasarımı ile Gelir Yapısı İlişkisi: Havaalanı ticari stratejilerinin geliştirilmesi; Havaalanlarında Performans Ölçümü ve Değerlemesi; Yönetsel Açıdan Türkiye' deki Havaalanlarının Mevcut Durum İncelemesi ve Geleceği.
Zorunlu Ders SHU1004 GENEL İŞLETME 3 0 4
İhtiyaç ihtiyaç-işletme ilişkisi işletme kavramı, işletmeciliğin diğer bilim dalları ile ilişkisi, işletmelerde izlenen temel amaçlar, işetmeciliğin temel ilkeleri, işletmelerin sorumlulukları ve girişimcilik, büyümenin önemi, büyüklük kriterleri, büyüme şekilleri, küçük ve orta boy işletmeler, çok uluslu işletmeler, işletme türleri, yasal yapılarına göre işletmeler, işletmeler arası anlaşma ve birleşmeler, kapasite kavramı, işletmenin kuruluş çalışmaları ve kuruluş yeri seçimi, işletmenin maliyetleri ve işletmenin gelirleri, yönetimin tanımı, geleneksel yönetim yaklaşımı, çağdaş yönetim yaklaşımları, yönetimin alt işlevleri, organizasyon kavramı, finansman kavramı, finansal analiz, planlama ve denetim, finansman kaynakları, muhasebe işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, halkla ilişkiler işlevi.
Zorunlu Ders SHU1006 TEMEL HAREKAT 3 0 5
Temel Uçuş İşletme İlkeleri; AIP ve Kısımları; Uçuş Planı Doldurulması; Uluslararası Hava Seyrüseferi İçin Meteoroloji Hizmetleri; Etkili Hava Olayları; İşleticilere ve Uçuş Ekiplerine Sağlanan Bilgi ve Hizmetler; Meydan İşletme Minimaları; Kalkış ve İniş Performansları; Kalkış ve İnişte Etkili Olan Faktörler; Uçuş İşletme Kontrolu; Dispeç ve Dispeçerin Sorumlulukları: Dispeç release ve uçuşun dispeç edilmesi; Yakıt Planlama İlkeleri; Havaalanlarının Seçimi.
Zorunlu Ders SHU1008 HAREKAT PERFORMANS 2 2 6
Yük ve Denge ile İlgili Uçak Ağırlıklarının Tanımları; Aşırı Yüklemenin Uçak Performansına Etkileri: Ağırlık merkezi ve denge, Ağırlık merkezi ve MAC; Yük ve Denge Hesaplama Yöntemleri; Hava Taşımacılığında Yük ve Yükleme: Yükleme ile ilgili sınırlamalar, Uçakla ilgili sınırlamalar; Yolcu ve Yük Taşıma Mevzuatı; Tehlikeli Maddeler ve Mevzuatı; Loadsheet ve Load Message'ın Doldurulması; Loading Instruction'ın Doldurulması; Uygulama Örnekleri.
Zorunlu Ders SHU1010 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 3
Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi, araştırma teknikleri, örgüt içinde birey ve kişilik, tutumlar ve iş tatmini, bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme, örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri, örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim, örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları, örgütlerde liderlik ve kuramları, örgütlerde çatışma, örgütlerde stres ve yönetimi, örgütsel çevre ve teknoloji, örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları, örgütlerde güç ve politika, örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü. İletişim çeşitleri, iletişim modelleri, kişilerarası iletişim, topluluk içi iletişim, etkin iletişim, kitle iletişiminde yararlanan araçlar.
Zorunlu Ders SHU1012 İŞLETME II 3 0 4
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SHU2001 HAVAALANI DONANIM VE FAALİYETLERİ 3 0 3
Tanımlar; Meydan Bilgileri: Havaalanları hakkında yayınlanması gereken bilgiler; Havaalanı Fiziki Özellikleri: Pistler, Taksiyolları, Apronlar; Havaalanlarında Işıklandırma, Çizgiler ve Yönlendirmeler; Kullanılması Yasak Sahaların Belirlenmesi İçin Görsel Yardımcılar; Araçlar ve Tesisler; Havaalanı Faaliyet Yapısı; Yer Hizmetleri: Bagaj Hizmetleri; Yolcu Terminal Hizmetleri; Kargo(yük) Hizmetleri; Havaalanı Teknik Hizmetleri: Hava trafik kontrol, haberleşme, meteoroloji; Acil Durum ve Diğer Hizmetler: Karla mücadele, Kuşlarla mücadele, Havaaracı kurtarma ve yangınla mücadele, Güvenlik.
Zorunlu Ders SHU2003 HAVAYOLU YÖNETİMİ 2 0 2
Havayolu Taşımacılığında Sistem Yaklaşımı; Havayolu İşletmeleri ve Havayolu Taşımacılığı Hizmeti: Havayolu işletmeleri, Havayolu pazarı, Arz ve talep; Havayolu İşletmelerinin Maliyet Yapısı; Havayolu Yönetim ve Organizasyonu; Havayolu İşletmelerinin İşlevsel Bölümleri; Havayolu İşletmelerinde Faaliyet Süreci; Havayolu İşletmelerinin Ağ Yapısı: Doğrusal hat yapısı, Çapraz hat yapısı, Topla&Dağıt sistemi; Küresel Havayolu İşletmesi Kavramı; Havayolu İşbirlikleri; Havayolu Taşımacılığının Gelişimi; Havayolu İşletmelerinde Yeni Yönetim Yaklaşımları; Havayolu İşletmeleri ve E-Ticaret; Havayolu Kargo İşletmeleri.
Zorunlu Ders SHU2005 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2
Sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda sosyal güvenlik, sosyal güvenliğin ilkeleri ve finansmanı, sosyal güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk sosyal güvenlik sisteminde reform sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi, sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler, sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası), işsizlik sigortası; sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal yardım ve sosyal hizmetler.
Zorunlu Ders SHU2007 MESLEKİ YABANCI DİL – I 2 0 2
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yolcularla iletişimin önemli bir gereği olan İngilizce konuşma becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak ve yapılacak egzersizler ile kazanılan yeteneğin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Seçmeli Ders SHU2021 HAVACILIK KURALLARI 3 0 4
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Tanıtımı; Birleşik Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) Tanıtımı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Tanıtımı; Birleşik Havacılık Gereklilikleri (JAR) Tanıtımı; JAR-OPS, JAR-145, JAR-66 ve JAR-147 Gereklilikleri Arasındaki İlişki; JAR-66 Onaylayıcı Personel Gerekliliğinin Anlatımı; JAR-145 Onaylı Bakım Kuruluşları Gerekliliğinin Detaylı Anlatımı; JAR-OPS Ticari Hava Taşımacılığı Gerekliliğinin Anlatımı; Hava Aracı Sertifikalandırma; Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) Tanıtımı ve EASA Kuralları; Ulusal ve Uluslararası Gereksinimler.
Seçmeli Ders SHU2023 METEOROLOJİ 3 0 4
Meteorolojinin tarihçesi, Atmosfer, Basınç, Yoğunluk, Sinoptik kartlar, Basınç sistemleri, Altimetre, Sıcaklık, Nem, İstikrariyet, Türbülans, Rüzgar, Lokal rüzgarlar, Yüksek seviye rüzgarları, Hava Kütleleri, Genel Sirkülasyon, Jet streamler, Bulutlar ve yağış, Orajlar, Meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler, Buzlanma, Uçuş için Meteorolojik belgeler, Meteorolojik kartlar, Meteorolojik kodlar (TAF, METAR).
Seçmeli Ders SHU2025 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ 3 0 4
Genel Sağlık Bilgileri, Kazalar ve Trafik Kazalarında İlk Yardımın Önemi İle İlgili Bilgiler; İnsan Vücudu İle İlgili Bilgiler; Solunum, Kalp Durması, Kanamaların Durdurulması ve Kan Dolaşımının Sağlanması, Şok Bayılmalarda ve Koma Durumlarında İlk Yardım İle İlgili Bilgiler.
Seçmeli Ders SHU2027 GENEL EKONOMİ 3 0 4
Bu ders ile öğrenciye ön lisans düzeyinde mikro ve makro ekonomik bilgiler verilmesi ve öğrencinin ekonomi ile ilgili temel kavramları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Temel kavramlar, talep, arz ve talepte esneklikler, üretim olanakları ve alternatif maliyet gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders SHU2029 GENEL HUKUK 3 0 4
Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hâkimin boşluk doldurma, yorum ve takdir yetkisi, hakların kazanılmasında iyi niyetin rolü, dürüstlük kuralı, kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, hukukun dalları, hukuk ve kanun, kanunların yapılması, uygulanması, hukuksal kişilik, kişiliğin başlangıcı ve sonu, hak ve fiil ehliyetleri; hak ve borç kavramları, borç ilişkisi ve sorumluluk, hakların kazanılması ve kaybedilmesi.
Seçmeli Ders SHU2031 HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ 3 0 4
Radyo Dalgaları Genel Tanımlar; ADF (Automatic Direction Finder); VOR (VHF Omni Range); DME (Distance Measuring Equipment); ILS (Instrument Landing Sys.); MLS (Microwave Landing Sys.); RADAR (Radio Detection and Ranging); OMEGA; GPS (Global Positioning Sys.); INS (Inertial Navigation Sys.); S / S Çeşitleri; Genel Tanımlar; İrtifa Çeşitleri; Haritalar; S / S Hesabı; Uçuş Logu ve Doldurulması; Uçak Manuellerinin Tanıtımı; AIp ve Jeppseen Tanıtımı; Havacılık Chartlarının Okunması; IFR S/S Planlaması ve Dokümanları; Uçuş Planının Doldurulması.
Seçmeli Ders SHU2033 REZERVASYON VE BİLETLEME 3 0 4
Kavramlar; Küresel Belirleyiciler; Tek yön, Gidiş dönüş ücret hesaplama bilet düzenleme; PTA, MPD Düzenleme; Özel Ücretler; Mixed Class; Çocuk ve Bebek Ücretleri; Kodlama, Kod Açma; Timetable Girişleri; Uçuş Ekranı: Uçuş ekranından satış; Bekleme Listesi; ARNK Segmenti; İsim, Telefon, Biletleme ve Kayıt Girişleri; OSI, SSR Girişleri; Rezervasyon Dosyasının Bölünmesi; Ücret Ekranı: Ücretlendirme işlemi; Muhtelif Girişler; Bilet Basma. ICAO ve IATA Bilgileri; IATA Bölge Çalışması ve Haritası.
Seçmeli Ders SHU2035 TEHLİKELİ MADDELER 3 0 4
Tehlikeli Madde Kavramı ve Sınıflandırmalar; Hiçbir Şekilde Hava Yoluyla Taşınamayacak Tehlikeli Maddeler; Birimler ve Kullanılan Dokümanlar; Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Taşınmasına Ait Sorumluluk Grupları: Göndericiler, Kargo acenteleri, Hava yolu işletmesi, Yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, Yükleme ve depolama personeli; Tehlikeli Maddeler Tablolarının Kullanılışı; Paketleme Talimatları ve Tablolarının Kullanılışı; Paketleme Özellikleri ve Performans Testleri; Paketlerin İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi; Tehlikeli Maddeler İçin Göndericinin ve Taşıyıcının Sorumlulukları; Konşimentonun Hazırlanması; Tehlikeli Maddelerin Kabulü, Depolanması, Yüklenmesi ve Kontrolü.
Seçmeli Ders SHU2037 İŞLETME YÖNETİMİ 3 0 4
Staj Dersi SHU2039 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM- (STAJ ) 0 0 5
Bu ders ile öğrencinin, havacılık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, havaalanlarının ilgili bölümlerinde, havayolu şirketlerinin ilgili departmanlarında ve yer hizmeti şirketlerinde saha çalışmalarını yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Seçmeli Ders SHU2041 HAVAYOLU PAZARLAMASI 3 0 4
Seçmeli Ders SHU2043 RUSÇA I 3 0 4
Seçmeli Ders SHU2045 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SHU2002 HAVA HUKUKU 3 0 2
Hava Hukukuna Giriş; Uluslararası Anlaşmalar ve Organizasyonlar: Chicago Sözleşmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Varşova Konvansiyonu ve Taşıyıcının Sorumluluğu, La Hey Konvansiyonu, Hava Trafik Hakları Sözleşmesi, Tokyo Konvansiyonu, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı, Eurocontrol, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği, Avrupa Birliği Havacılık Düzenlemeleri; Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Havaaracı: Kavram ve Çeşitleri, Havaaracının Hukuki Mahiyeti, Hüviyeti, Taabiyeti, Sicili, Mülkiyeti; Havaaracı İşleticisi: İşletenin Sorumluluğu, İşletenin Sigorta Yükümlülüğü; Hava Taşıma Sözleşmesi; Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemeleri.
Zorunlu Ders SHU2004 HAVACILIK EMNİYET YÖNETİMİ 3 0 3
Havacılık Faaliyetlerinde Emniyet Kavramı: Risk ve emniyet kavramları, Havaaracı kazaları ve olaylar, Emniyetin ölçülmesi; Emniyeti Etkileyen Faktörler: Sivil havacılık sistemi, Havaaracı kazalarının nedenleri; Havacılık Emniyetinde İnsan Faktörleri: SHELL modeli, İnsan performansı: çevresel faktörler, fizyolojik faktörler, psikolojik faktörler; Hata Yönetim Modelleri: İsviçre peyniri modeli, Helmreich modeli; Kaynak Yönetim Programları: Uçuş ekibi kaynak yönetimi, Bakım kaynak yönetimi, Hava trafik kaynak yönetimi, Dispeç kaynak yönetimi; Yolcu Emniyeti; Havacılık Emniyetinde Örnek Olaylar; Örgütlerde Emniyet Kültürünün Geliştirilmesi; Kaza Kırım İncelemesi.
Zorunlu Ders SHU2006 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 2 0 2
İş güvenliği ve işçi sağlığının tanımı, işçi ve işveren açısından önemi, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin yönetimi, iş güvenliği ve işgören sağlığı (koruma) işlevinin insan kaynakları yönetiminin diğer işlevleri ile ilişkisi, iş sağlığının sosyal boyutu, işyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler, işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel ve kimyasal faktörler, sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre sağlık mevzuatı, işyerinde ortak sağlık birimi, gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi, iş ortamında tozlar, gazlar ve etkileri, işyerinde sağlık açısından hijyen ve temizlik, gıda endüstrisinde iş hijyeni, enerji ve ağırlık kontrolü, dengeli beslenme, yaşam boyu spor.
Zorunlu Ders SHU2008 MESLEKİ YABANCI DİL – II 2 0 2
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yolcularla iletişimin önemli bir gereği olan İngilizce konuşma becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak ve yapılacak egzersizler ile kazanılan yeteneğin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Seçmeli Ders SHU2022 SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TUR 2 1 4
Ulaştırma İşletmeleri Rezervasyonları; Havayolu (BSP),Denizyolu, Demiryolu Rezervasyonu, Seyahat Acenteleri Rezervasyonları; Seyahat Acentelerinin Otel İşletmeleri ve Tur Operasyonlarına Yönelik Yurt İçi Rezervasyonu Yurtdışı Rezervasyonu; Merkezi Rezervasyon Sistemleri ve Uygulamaları.
Seçmeli Ders SHU2024 İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ 3 0 4
Servis ve İkram Hizmetlerinin Tarihçesi, Servis Personeli, Nitelikleri ve Kişisel Özellikleri, Servis Personelinin Kişisel Temizliği İle İlgili Bilgiler Yiyecek ve İçecek Servis Teknikleri, Nezaket Kuralları.
Seçmeli Ders SHU2026 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 4
İnsan Kaynakları Yönetimi’ne (İKY) giriş, İKY’nin tanımı, İş Analizi ve İKY İş Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması ve Çalışan Seçimi, Eğitim ve Geliştirme, İKY Performans Değerlendirme, Kariyer Geliştirme, İş Değerleme, Ücret Yönetimi, İKY Koruma önemi ve fonksiyonu, Uluslararası İKY.
Seçmeli Ders SHU2028 HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI 3 0 4
Bu ders ile öğrencilere hava kargo taşımacılığında gerçekleştirilen faaliyetler, kullanılan dokümanlar ve hava kargo sektörünün yapısı anlatılacaktır.
Seçmeli Ders SHU2030 HAVACILIK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 3 0 4
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Türlerine Göre Tutulması Zorunlu Defterler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kayıtlarında Özellik Taşıyan Hesaplar ve Hesap Planları; Havacılık İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kayıtları; Havacılık İşletmeleri İlişkilerinde Tutulan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kayıtları; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kayıtlarına İlişkin Örnekler.
Seçmeli Ders SHU2032 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste etik ve ahlak kavramlarını inceleyecek ve mesleki etik ilkelerine uymayı öğreneceklerdir.
Seçmeli Ders SHU2034 HAVACILIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3 0 4
Toplumsal Yaşam İçinde İletişimin Önemi ve Etkin Bir İletişimin Gerçekleştirilmesini Etkileyen Faktörler; Seyahat İşletmelerinin Organizasyon ve İletişim Yapısı; Örgütsel İletişimin Önemi, Dikey – Yatay İletişim Kanalları ve Bu Kanallarda İletişimi Etkileyen Etmenler; Örgütsel İletişimde Müşterilerle Etkin İletişim.
Seçmeli Ders SHU2036 HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ 3 0 4
Tanımlamalar; Kısaltmalar; Hava Kurallarının Uygulanabilirliği; Hava Kurallarının Ülkesel Uygulanışı; Hava Kurallarının Uyarlanması; Hava Kurallarının Uyarlanması İçin Sorumluluk; Çarpışmalardan Sakındırma; Yakınlık; Kesişen Geçiş; İniş; Uçak Tarafından Yakılan Işıklar; Uçuş Planları; Uçuş Planının Uygunluğu; Uçuş Planının İçeriği; Uçuş Planının Doldurulması; Sinyalizasyon; Görerek Uçuş Kuralları; Aletli Uçuş Kuralları; Minimum Uçuş Seviyeleri İrtifası; Görerek (VFR) Uçuş İçin Aletli (IFR) Uçuşun İptali; Sivil Uçakların Önlenmesi ve Eskortluk; Kanunsuz Girişim.
Seçmeli Ders SHU2038 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3 0 4
Staj Dersi SHU2040 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM- STAJ 0 0 5
Bu ders ile öğrencinin, havacılık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, havaalanlarının ilgili bölümlerinde, havayolu şirketlerinin ilgili departmanlarında ve yer hizmeti şirketlerinde saha çalışmalarını yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Seçmeli Ders SHU2042 RUSÇA II 3 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4