Genel Bilgi

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında ‘Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’ adı ile eğitim öğretime devam etmekte olan programımız sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetim alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sivil hava ulaştırma işletmecisi, para, teknoloji, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmenin uçakları ile ilgili, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Mezunlar Hava limanlarında ve hava yolu şirketlerinde çalışabilirler.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında eğitim süresi 2 yıldır. Programda uçuş teorisi, ramp güvenliği, yolcu hizmetleri gibi alan derslerinin yanında işletme alanında dersler de okutulmaktadır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, DGS’de (Dikey Geçiş Sınavı) başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı adıyla 2014-2015 yılında önlisans öğrencisi almaya başlamıştır.  Bölümümüzde 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölüme her yıl  TYT Puanıyla 60 birinci öğretime, 60 ikinci öğretime öğrenci alınmaktadır.. 2023-2024 eğitim-Öğretim Yılı itibariyle bölümümüzde kayıtlı 1.öğretimde 166, 2.öğretimde 180 olmak üzere toplam 346 öğrenci bulunmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte 40 günlük staj eğitimini tamamlayan öğrenciler Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi unvanını almaktadır.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır. Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.


Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023