Beceri ve Yetkinlikler

1. Havacılık alanında kalifiye personelin yerini ve önemini anlayabilmelidir. 
2.Diğer departmanlarla koordineyi sağlamalıdır. 
3.Uyumlu çalışmalıdır. 
4.Bir problemin çözümü hakkında alternatif çözüm yolları sunmalıdır. 
5. Bir problem ile karşılaşıldığında en kısa zamanda en doğru kararı alabilmelidir. 
6.Bağımsız veya takım olarak çalışabilmelidir. 
7. Sorumluluk alabilmelidir. 
8. Alanında edindiği bilgi ve becerileri sahada kullanabilmelidir. 
9.Sivil havacılıkta gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmelidir. 
10. Sivil havacılık alanında kullanabileceği en az bir yabancı dile hakim olmalıdır.


Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023