GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
1.Uygun fiziki yapı, paylaşımcı yönetim, teknik donanıma sahip olunması.
2.Akademisyen öğrenci diyaloğunun güçlü olması.
3.Program ve mezunlar arasında güçlü ve etkin iletişimin olması.
4.Program ile sektördeki işletmeler arasındaki sürekli ve güçlü iş birliği.
5.Programın şehir merkezinde olması.
6.Yeterli ve kalifiye akademik kadroya sahip olmak.
7.Huzurlu bir çalışma ortamın olması.
8.Mezun öğrencilerimizin dikey geçiş yapabilecekleri fakültelerin bulunması.
9.Üniversitenin çeşitli birimlerinden sağlanabilecek öğretim elemanı desteği.

Zayıf Yanlar
1.Tanıtma eksikliği.
2.Çağdaş donanımlı dersliklerin eksikliği.
3.Bölüme sponsor katkısının zayıf olması.
4.Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanamaması.

Fırsatlar 
1.Üniversitenin diğer birimleriyle iyi iletişim kurabilme.
2.Üniversitenin gelişme ve büyüme imkanı.
3.Kurumsal reform çabaları.
4.İlin artan nüfusuna paralel olarak artan iş yeri sayısının yeni iş imkânları doğurması.
5.Ekonomide ve sanayide meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ara teknik eleman ihtiyacının artması.
6.Genç ve dinamik bir akademik kadro yapısının olması.
7.Kanuni düzenlemeler ve çevre bilincinin artması ile mezunlarımıza olan ihtiyacın artması.

Tehditler 
1.Mezunların kamu sektöründe işe girme oranının azlığı
2.Mali kaynakların yetersizliği.
3.Teknolojik gelişmelerin hızlı olması nedeniyle laboratuvar donanımlarının yenilenmesindeki güçlükler.
4.Dikey geçiş kontenjanlarının azlığının öğrenci motivasyonunu olumsuz etkisi.
5.İSG programının açık ve uzaktan eğitim yoluyla verilmesi, üniversitelerde daha cazip yeni programların açılması ve kontenjanlardaki artış.


Son Güncelleme Tarihi:22.10.2023