Yayınlar

1- Uluslararası Makale

Bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla

1.1. ÜAK tarafından belirlenen uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

 a)

ÇALIŞ SERENAY, KÜÇÜKALİ UFUK FATİH (2019).The Work Safety Culture as a Subculture: The Structure of Work Safety Culture in Turkey.Procedia Computer Science, 546-551, Doi: 10.1016/j.procs.2019.09.086.

1.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 a)

ŞAHİN SERENAY (2017). A STUDY ON THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS IN THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (56), 609-617,

Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12865.

b)

UTLU ZAFER, ŞAHİN SERENAY (2017). An investigation of awareness level of the construction employees on occupational safety.Pressacademia, 4(1), 245-254,

Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.540.

c)

ŞAHİN SERENAY (2016).The Role and Importance of Unions in Occupational Health and Safety.The Journal of Academic Social Science, (27), 34-42.

d)

ŞAHİN SERENAY (2015).A New Approach Mobbing As A Factor In Occupational Health and Safety.Asos Journal, (9), 489- 505.

1.3. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın

  a)

ÇALIŞ SERENAY, BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM (2019).Occupational Health and Safety Management Systems Applications and A System Planning Model. Procedia Computer Science, 1058-1066,

Doi: 10.1016/j.procs.2019.09.147.

b)

ÇALIŞ SERENAY (2013).OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ve Önemi. Akademik Bakış Dergisi, 38(38), 1-19.

1.4.Ulakbim’de indekslenen dergilerde yayımlanmış makale

a)

ÇALIŞ SERENAY, BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM,  Türkiye’nin İş Kazaları Açısından Durumu: ILOSTAT ve SGK Verileri Karşılaştırması, - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.32709/akusosbil.623803

     2- Bilimsel toplantı faaliyetleri

2.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

  a)

ÇALIŞ SERENAY, ÇALIŞ ÇAĞDAŞ, KOÇALİ KAAN, BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM (2019). Antropometrik Verilerin Bilinmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi, Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi.

b)

ÇALIŞ ÇAĞDAŞ, ÇALIŞ SERENAY, KOÇALİ KAAN, BÜYÜKAKINCI BANU YEŞİM (2019). Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri Planlamasında Önemli Bir Faktör: Antropometrik Tasarım, Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi.

c)

ŞAHİN SERENAY, DEMİRALP MEHMET (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINI TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.

d)

ŞAHİN SERENAY (2016).Türkiye de İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının İstatistiksel Durumu, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.

e)

ŞAHİN SERENAY (2016).Azerbaycan Cumhuriyeti’nde İstihdam Durumu ve İş Kazaları Oranları, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu.

f)

ŞAHİN SERENAY (2016).Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi, V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

g)

ŞAHİN SERENAY (2015).Türk Dünyası’nda Kadın İstihdamı Örnek Kazakistan Cumhuriyeti Modeli, II International Research Symposium On The Turkic World.

h)

ÇALIŞ SERENAY, ÇALIŞ ÇAĞDAŞ, Türkiye ve Azerbaycan iş Kazası Oranlarının Tanımlayıcı İstatistiksel Yöntem İle Karşılaştırılması Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.04.2021 - 12.04.2021) - II. International Hazar Scientific Researches Conference

2.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

a)

ŞAHİN SERENAY,UTLU ZAFER (2017).  An Investigation of Awareness Level of The Construction Employees on Occupational Safety.  2nd World Conference on Technology Innovation and Entrepreneurship, 34-34.

b)

ŞAHİN SERENAY (2017).  A Research on Point Of View to The Occupational Health And Safety of Students From Different Discipline Areas.  IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, 16-16.

2.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan tam metni matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

a)

ŞAHİN SERENAY (2014). Engellerin Varlığından Engelsizliğe: Sosyal ve Ekonomik İstihdam, 8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Erzurum.

2.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan poster veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

a)

ŞAHİN SERENAY (2013).  İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü.  VII. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 1, 424-424. (Poster)

b)

ŞAHİN SERENAY, DEMİR TÜLAY, ALTINBAŞ SELCEN (2017).  Kadın İstihdamı ve İş Kazası Oranları: Türkiye.  I. Ulusal Kadın Sempozyumu

3)

Kitap

a)

ÇALIŞ SERENAY, Üniversiteler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Ulusal - Kitap Tümü, Yayın Evi: Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:228 - ISBN:978-625-7363-42-6

Son Güncelleme Tarihi:07.07.2021