Yayınlar

A New Approach: Mobbing As A Factor In Occupational Health and Safety

ŞAHİN SERENAY, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:asos, advanced science index | Cilt: | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

OHSAS 18001 İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İnsan Kaynakları YÖnetimi'nin Yeri ve Önemi

ŞAHİN SERENAY, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Islamicus - Brill Bibliographies | Cilt:38 | Sayı:38 | DOI: | ISSN:1694-528X

The Role and Importance of Unions in Occupational Health And Safety

ŞAHİN SERENAY, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SOBIAD, ASOS, AJNS, TEİ | Cilt: | Sayı:27 | DOI: | ISSN:

Engellerin Varlığından Engelsizliğe: Sosyal ve Ekonomik İstihdam

ŞAHİN SERENAY, 2014

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Dünyası’nda Kadın İstihdamı: Örnek Kazakistan Cumhuriyeti Modeli

ŞAHİN SERENAY, 2015

Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

ŞAHİN SERENAY, 2013

Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İstihdam Durumu ve İş Kazaları Oranları

ŞAHİN SERENAY, 2016

Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

ŞAHİN SERENAY, 2016

Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Türkiye'de İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının İstatistiksel Durumu

ŞAHİN SERENAY, 2016

Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Son Güncelleme Tarihi:05.12.2016