Program Çıktıları

PROGRAM PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1 Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur, onları kullanabilir.

PÇ2 Mesleği ile ilgili mevzuatları bilir, güncel kalmak için takip eder.

PÇ3 İlk yardım uygulamalarını bilir

PÇ4 iş kazası ve Meslek hastalıkları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur

PÇ5 Temel düzey yabancı dil bilgisine sahiptir

PÇ6 İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanır ve bilir

PÇ7 Risk analizi konusunda bilgi sahibi olur, Risk analizi yapabilir ve değerlendirebilir

PÇ8 Kurumlarda iş güvenliği için alınacak önlemleri bilir, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kalite yönetim sistemlerini tanır

PÇ9 Temel hukuk bilgisine sahiptir.

PÇ10 Sözlü, yazılı ve görsel iletişimi kullanabilirler

PÇ11 Çalışma ortamı gözetimi yapabilir ve Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini hakkında bilgi sahibidir

PÇ12 Takım tezgahları çalışması ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

PÇ13 Elektrik işlerinde güvenlik ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olurlar.Ölçme tekniklerini hakında bilgi sahibi olurlar.

PÇ14 Mesleğinin getirdiği sorumluluk ve bilince sahip olurlar.

PÇ15 Temel işletme kavramlarının bilir.

 
Son Güncelleme Tarihi:07.07.2021