Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - MEKATRONİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 4
Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin biçimlendirilmesi, 2b ölçme ve tolerans, ploter ve printer kullanımı, çıktı almak, 3b çizim koordinat sistemi ve temel parametreler, taslak model çizimlerinin oluşturulması, katı ve yüzey modellerin oluşturulması ve düzenlenmesi, katı ve yüzey modellerde işlemler, 3b çizimlerin düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi, resimlerin imalata hazır getirmek, diğer yazılım ve sistemlere aktarma.
Zorunlu Ders MKT1003 DC DEVRE ANALİZİ 3 1 4
Elektrik akımının esasları, doğru akımda devre çözümleri, kirşof kanunları, kaynak bağlantıları, doğru akımda kondansatör ve bobin, enerji ve güç hesaplamak, çevre akımları yöntemi, düğüm gerilimi yöntemi, thevenin teoremi, norton teoremi, süper pozisyon teoremi, maksimum güç teoremi.
Zorunlu Ders MKT1005 MATEMATİK I 2 0 4
Sayılar, üslü ve köklü sayılar, modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, cebir ve polinomlar, oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, vektörler, Matrisler.
Zorunlu Ders MKT1007 MEKANİK ÖLÇME 1 1 2
Ölçme ve kontrol terminolojisi, boyutsal ölçü birimleri, direkt ölçme metotları, endirekt ölçme metotları, ölçü aletleri, kumpaslar, mikrometreler, komparatörler, mastarlar, sentiler vb., ulusal ve uluslararası birim sistemleri, ölçü aletlerinin bakım ve ayarlarını yapmak, elektriksel ölçü aletleri, ölçü aletlerinin kalibrasyonunu yapmak, diğer ölçü aletleri, yüzey pürüzlülüğü kavramı ve ölçme yöntemi.
Zorunlu Ders MKT1009 STATİK MUKAVEMET 3 0 4
Ölçü Birimleri, Skaler ve Vektörel Büyüklükler, Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşen İşlemleri, Kütle merkezi, Denge, Bir Noktada Moment, Mesnet Tepkileri.
Zorunlu Ders MKT1011 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ 2 1 3
Mekatronik Öncesi Sistemleri, mekatronik sonrası sistemleri, mekatroniği oluşturan bileşenler, otomotiv mekatroniği, havacılık mekatroniği, tüketici ürünleri mekatroniği, medikal sektör mekatroniği, üretim sistemleri mekatroniği, temel mekanik sistemleri, kinematiğin temel ilkeleri, iş, güç ve enerji hesaplamaları, elektromanyetik, termodinamiğin temel kanunları, temel gaz kanunları, temel ısı kanunları, Akışkanlar Mekaniği.
Zorunlu Ders MKT1013 TEKNİK RESİM 2 2 5
Zorunlu Ders MKT1015 ELEKTRİK ELEKTRONİKTE ÖLÇME 2 1 3
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders MKT1002 AC DEVRE ANALİZİ 3 1 5
Alternatif akım esasları, seri devreler, paralel devreler, yıldız üçgen dönüşümü, çevre akımlar yöntemi, düğüm gerilimleri yöntemi, thevenin teoremi, norton teoremi, süper pozisyon teoremi, maksimum güç teoremi, tek fazlı devrelerde güç ve enerji, üç fazlı devrelerde güç, trafolu güç kaynakları, doğrultucu devreleri, filtreler, regüle devresi, anahtarlamalı güç kaynakları.
Zorunlu Ders MKT1004 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 3
İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları, forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.
Zorunlu Ders MKT1006 ELEKTRİK ELEKTRONİKTE ÖLÇME 2 1 4
Dirençleri okumak, kondansatör ve bobin, yarı iletken elemanlar, ölçü aletleri, gerilim ölçmek, akım ölçmek, frekans ölçmek, direnç ölçmek ve süreklilik testi yapmak, yarı iletkenlerin sağlamlık kontrolünü yapmak, osilaskop, osilaskop ile DC ve AC gerilim ölçmek, osilaskop ile periyod ve frekans ölçmek.
Zorunlu Ders MKT1008 HİDROLİK-PNÖMATİK 2 1 4
Hidrolik devre elemanlarını tanımak, hidrolik devre şeması oluşturmak, hidrolik sistemlerin arızalarını tespit etmek, hidrolik arızaları gidermek, pnömatik devre elemanlarını tanımak, pnömatik devre şeması oluşturmak, elektropnömatik sistemler oluşturmak, elektropnömatik sistemler oluşturmak, pnömatik sistemlerin arızalarını tespit etmek, pnömatik arızaları gidermek, sistemlerin periyodik kontrollerini yapmak, sistemlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza tespiti yapmak, arızalı makinenin onarımını yapmak.
Zorunlu Ders MKT1010 MALZEME TEKNOLOJİSİ 2 0 3
Malzemeler, metalik malzemeler, seramik malzemeler, polimer malzemeler, kompozit malzemeler, kauçuk malzemeler, atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, atomlar ve moleküller arası bağlar, birim kafes çeşitleri, sertlik ölçme metotları, çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi, darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi, yorulma deneyi sonrası s n diyagramı, görsel muayene yöntemi, penetrant sıvı ile muayene yöntemi, ultrasonik muayene yöntemi, x ışını ile muayene yöntemi, manyetik muayene yöntemi.
Zorunlu Ders MKT1012 MEKANİZMALAR 3 0 4
Mekanizma tekniğine giriş ve temel kavramlar, sökülebilir bağlantı elemanları, sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri, aktarma organlarının montajı, yataklama elemanlarının montajını yapmak, uzak mesafelere güç iletmek, kam tasarımı yapmak, Mekanizmalarda hareket analizi yapmak.
Zorunlu Ders MKT1014 MATEMATİK II 2 0 4
Zorunlu Ders MKT1016 MEKATRONİK ÖLÇME 2 1 4
Zorunlu Ders MKT1018 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 4
Zorunlu Ders MKT1020 KONTROL SİSTEMLERİ 2 1 4
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MKT2001 ANALOG ELEKTRONİK 3 1 5
BJT Transistörler ve anahtarlama, transistörlü yükselteçler, JFET’ler, MOSFET’ler, eviren yükselteç devresi, evirmeyen yükselteç devresi, evirmeyen yükselteç devresi, gerilim izleyici devreler, gerilim izleyici devre, fark yükselteç devresi, toplayıcılar, karşılaştırıcılar, tristörler, tristörlerin tetiklenmesi, tristörlerin tetiklenmesi, triyaklar, MOSFET devreleri, IGBT devreleri, bir fazlı kontrollu doğrultucular, üç fazlı kontrollu doğrultucular, kıyıcı devreleri, İnvertörler.
Zorunlu Ders MKT2003 ELEKTRO MEKANİK KONTROL VE PLC 3 1 5
Kumanda sistemleri, üç fazlı asenkron motorlar, üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü, üç fazlı asenkron motorlarda frenleme, bir fazlı asenkron motorlara yol verme, açık çevrim denetim sisteminin hazırlanması, doğru akım motorunun açık çevrim denetim sistemi ile kontrol edilmesi, kapalı çevrim denetim sistemi, kapalı çevrim denetimde sistem kontrolü, sistem kararlılık analizi, oransal (p) denetim yöntemi, pıd denetim sistemi, PLC nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, PLC arayüz programı PLC arayüz programı, PLC programlama, diğer programlama yöntemleri, sıralı fonksiyon bloklarıyla PLC programı, PLC ile analog giriş çıkışlar, PLC ile sensörler, dokunmatik paneller, PLC ile adım motor, PLC ile AC motor, PLC ile servo motor, PLC ile elektropnömatik, PLC ile elektrohidrolik.
Seçmeli Ders MKT2005 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 3
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.
Seçmeli Ders MKT2007 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA I 2 1 4
Problem çözme ve adımları, algoritma geliştirme, akış diyagramı çizme/kodlama, program sınama, program temelleri, C programlama diline giriş ve C dilinin genel yapısı, temel veri tipleri ve giriş çıkış komutları, karar verme yapıları ve döngüler, fonksiyonlar, diziler, işaretçiler, string işlemleri, dosya işlemleri, kütüphaneler, port kullanımı.
Seçmeli Ders MKT2009 ELEKTRİK MOTORLARI 2 1 4
Doğru akım motorları, fırçasız doğru akım motorları, sabit mıknatıslı dc motorlar, üç fazlı motorlar, bir fazlı motorlar, step motorlar, servo motorlar, üniversal motorlar, lineer motorlar.
Seçmeli Ders MKT2011 ENDÜSTRİYEL AĞLAR 2 1 4
Ağ sisteminin temelleri, bilgisayar ağlarında kullanılan fiziksel elemanlar, fiziksel katman ve data link katmanı, internet katmanı, haberleşme protokolleri, seri haberleşme, endüstriyel kontrol cihazları haberleşme protokolleri, haberleşme üniteleri, master cihazları haberleştirme, master slave haberleştirme.
Seçmeli Ders MKT2013 İLETİŞİM 2 0 2
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, biçimsel iletişim kurmak, biçimsel olmayan iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak.
Seçmeli Ders MKT2015 İMALAT İŞLEMLERİ 2 1 4
Metal şekillendirmeye giriş ve temel kavramlar, el aletleri ile metal şekillendirme, ölçme ve markalama yapmak, delik delmek, kılavuz ve pafta çekme, raybalama işlemleri, torna tezgahları ve tornalama, freze tezgahları ve frezeleme, taşlama tezgahları ve düzlem taşlama, silindirik taşlama, konik taşlama, alet bileme yapmak, farklı malzemelere uygun kaynak ağzı açılarak elektrik ark kaynağı yardımıyla kaynak yapmak, divizör ve modül freze çakısı kullanarak temel bölme işlemleri yapmak, düz, helisel dişli açmak, divizör yardımıyla kramayer dişli açmak, plastik malzemeleri işlemek farklı numuneler için kalıplar çizmek, metallerin kalıplama yoluyla şekillendirilmesi, döküm alaşımı, uygun kum hazırlama ve kalıplama, enjeksiyon ve ekstrüzyon kalıpları çizmek.
Seçmeli Ders MKT2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 4
İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama.
Seçmeli Ders MKT2019 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Mikroekonomik verileri takip etmek, makroekonomik göstergeleri analiz etmek, pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini yapmak, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, tahmini gelir gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.
Seçmeli Ders MKT2021 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3 0 3
Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, efqm mükemmellik modeli.
Seçmeli Ders MKT2023 KONTROL SİSTEMLERİ 2 1 4
Açık çevrim denetim sisteminin hazırlanması, Doğru akım motorunun açık çevrim denetim sistemi ile kontrol edilmesi, Kapalı çevrim denetim sistemi, Kapalı çevrim denetimde sistem kontrolü, Sistem kararlılık analizi, Oransal (p) denetim yöntemi, Pıd Denetim Sistemi.
Seçmeli Ders MKT2025 MESLEK ETİĞİ 2 0 2
"Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek."
Seçmeli Ders MKT2027 MESLEKİ MATEMATİK 2 0 4
Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, karmaşık sayıların kutupsal formda dört işlemi, karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, logaritma fonksiyonunun tanımı ve logaritma alma yöntemleri, logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, türev tanımı ve türev alma yöntemleri, fonksiyonlar üzerinde türevin uygulanması, türevin mesleki alanda kullanımı, integralin tanımı ve integral alma yöntemleri, fonksiyonlar üzerinde integralin uygulanması, türevin mesleki alanda kullanımı.
Seçmeli Ders MKT2029 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 3
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, bilgisayarlar, yazılım, bağlantı tasarım, pnömatik, CAD/CAM kavramlarının terimlerinin yabancı dildeki karşılıkları.
Seçmeli Ders MKT2029 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 4
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, bilgisayarlar, yazılım, bağlantı tasarım, pnömatik, CAD/CAM kavramlarının terimlerinin yabancı dildeki karşılıkları.
Seçmeli Ders MKT2031 MİKRODENETLEYİCİLER 3 1 5
İşe uygun mikrodenetleyicinin seçilmesi, mikrodenetleyiciye programın yüklenmesi, Algoritma ve akış diyagramlarının çıkarılması, mikrodenetleyici kaydedici ve komutlarını kullanmak, mikrodenetleyici ile temel giriş/çıkış programlar yazmak, programı derlemek ve hataları gidermek, mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları yapmak, mikrodenetleyici ile 7 segment gösterge devreleri kurmak, mikrodenetleyici ile tuş takımı devreleri kurmak, mikrodenetleyici ile LCD devreleri kurmak, mikrodenetleyici ile ADC devreleri kurmak, mikrodenetleyici ile anahtarlama elemanları devreleri kurmak, mikrodenetleyici ile sensörlü devreler kurmak, mikrodenetleyici ile EEPROM lu devreler kurmak, mikrodenetleyici ile seri iletişim devreleri kurmak, mikrodenetleyici ile step motorlu devreler kurmak, mikrodenetleyici ile DC motorlu devreler kurmak, mikrodenetleyiciler ile servo motor devreleri kurmak.
Seçmeli Ders MKT2033 OTOMOTİV MEKATRONİĞİ 2 1 4
Alıcılar (Sensörler), Aktuvatörler, Elektronik Kontrol Üniteleri, Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri, Hava Yastıkları (Airbagler), Takip Mesafesi Sistemi, ABS, ASR, ESP, Benzinli ve Dizel Araçlar Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemleri, Gece Görüş Sistemleri, Diagnostik Cihazları.
Seçmeli Ders MKT2035 PROJE TEKNİKLERİ 2 2 4
Proje konusu araştırma, proje adımlarını planlama, proje bölümlerini hazırlama, projeyi yazma ve sunma.
Seçmeli Ders MKT2037 PROSES KONTROL SİSTEMLERİ 2 1 4
Proses programları özellikleri, proses program kurulumu, kontrol cihazları/bağlantı ayarları, TAG’lar, arayüz tasarımı, OPC’ler, TAGLOGGİNG, alarm handling, veritabanına kayıt yapma.
Seçmeli Ders MKT2039 SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER 2 1 4
Konum algılayıcıları, sıcaklık algılayıcıları, nem algılayıcıları, akış algılayıcıları, seviye algılayıcıları, basınç algılayıcıları, darbe (kuvvet) algılayıcıları, hız/titreşim/ivme algılayıcıları, yaklaşım algılayıcıları, ışık şiddeti algılayıcıları, renk algılayıcıları.
Seçmeli Ders MKT2041 ROBOTİK KODLAMA 2 2 4
.
Seçmeli Ders MKT2043 HİDROLİK VE PNÖMATİK 2 1 4
Seçmeli Ders MKT2045 KARİYER PLANLAMA 2 0 2
Seçmeli Ders MKT2047 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
Zorunlu Ders MKT2049 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
Staj Dersi MKT2049 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM(STAJ) 0 0 5
İş yaşamına hazırlık, Takım çalışmasına adaptasyon, Sorumluluk alma bilincini geliştirmek, Kontrol ve otomasyon sistemleri uygulamaları konusunda gelişme, Kontrol ve otomasyon sistemlerinde arıza arama ve giderme becerisini geliştirme.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MKT2002 BİLGİSAYARLI KONTROL SİSTEMLERİ 2 2 5
Görsel programlama temelleri, proje ve form çalışmaları, form çalışmaları/kod yazımı, değişkenler, diziler/döngüler, fonksiyonlar, form özellikleri, bileşenler, grafik komutları, API’ler, seri portlar, seri port protokolleri, USB’ler, USB haberleşme protokolleri.
Zorunlu Ders MKT2004 SAYISAL ELEKTRONİK 3 1 5
Sayı sistemlerini tanıma, sayı sistemlerini birbirine dönüştürme, ikilik sayı sisteminde toplama ve çıkarma yapma. değil, ve, veya, vedeğil veyadeğil, özelveya, özelveyadeğil, tampon, kapılarının doğruluk tabloları, elektriksel devre karşılıkları, Mantıksal kapı devrelerini kurma. Boolean matematiğinin kuralları, mantıksal ifadelerin boolean matematiği ile sadeleştirilmesi. Mantıksal ifadelerin karnaugh haritalarına yerleştirilmesi, ruplama işlemi, sadeleşmiş fonksiyonun elde edilmesi, farketmezlerle sadeleştirme. Kodlayıcı (Encoder) ve Kod çözücü (Decoder) devrelerin kurulması, 4 giriş 2 çıkış, 8 giriş 3 çıkış ve Decimal giriş BCD çıkış kodlayıcılar, 2 giriş 4 çıkış, 3 giriş 8 çıkış, BCD giriş Decimal çıkış ve BCD giriş, 7 segment çıkış kod çözücüler. Veri seçici (Multiplexer) ve veri dağıtıcı (demultiplexer) devrelerinin kurulması, 2 girişli, 4 girişli ve 8 girişli veri seçiciler, 4 çıkışlı ve 8 çıkışlı veri dağıtıcıları. Toplayıcı ve çıkarıcı devrelerin kurulması, yarım toplayıcı, tam toplayıcı, dört bitlik paralel tam toplayıcı, yarım çıkarıcı, tam çıkarıcı. Karşılaştırıcı devrelerin kurulması, yarım karşılaştırıcı, tam karşılaştırıcı, dört bitlik paralel karşılaştırıcı. Multivibratör devrelerin kurulması, kararsız multivibratörler, tek kararlı multivibratörler, çift kararlı multivibratörler. Flip Flop devrelerinin kurulması, RS, D, JK, T tipi flip floplar. Asenkron sayıcı devrelerinin kurulması, asenkron yukarı sayıcılar, asenkron aşağı sayıcılar, Senkron sayıcı devrelerin kurulması, senkron yukarı sayıcılar, senkron aşağı sayıcılar, ring sayıcılar, Johnson sayıcılar. Kaydedici devrelerin kurulması, seri giriş seri çıkış, seri giriş paralel çıkış, paralel giriş seri çıkış, paralel giriş paralel çıkış kaydediciler. Analog sayısal dönüştürücü (ADC) ve sayısal analog dönüştürücü (DAC) devrelerinin kurulması, tek eğim ADC, çift Eğim ADC, paralel karşılaştırıcılı ADC, ağırlık dirençli D/A dönüştürücü, temel R-2R merdiven tipi D/A dönüştürücü.
Seçmeli Ders MKT2006 ARIZA ANALİZİ 2 1 4
Eleman, kart ve ünite seviyesinde onarım teknikleri, Arıza giderme, muayene, koruyucu bakım ve cihazların tamir ve bakımında devre şeması takip etme yöntemleri, Elektrik-Elektronik teçhizatla ilgili teknik bilgiyi sağlama, katalog okuma ve iletişim kurma teknikleri, test cihazlarının kullanımı, mekanik arıza analizi, arıza karteksi oluşturma ve arşivleme.
Seçmeli Ders MKT2008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI 2 1 4
"Program menüleri, devre çizimi, devre analizi, manuel baskı devre çizmek, otomatik olarak baskı devre çizmek, baskı devre hazırlamak, pozlandırma yöntemi, montaj yapmak."
Seçmeli Ders MKT2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME 2 1 4
3d Modelleme Yazılım Arayüzü, Taslak Çizim, 3 Boyutlu Model Oluşturmak, Montaj Yapımı, Yapım Resmi Oluşturmak, 3D modellerin simülasyon programlarına aktarılması.
Seçmeli Ders MKT2012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGAHLARI 3 1 4
CNC torna tezgâhının özellikleri, kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri, takım ayarında kullanılan eleman ve özelikler, CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama, simülasyonun tanımı ve önemi, simülasyon programları, programlamada kullanılan hata kodları, Ölçü sistemleri ve karşılaştırılması, kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi, CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama simülasyonun tanımı ve önemi, simülasyon programları, CNC dikişleme merkezi özellikleri, kullanım yerleri ve programlama, kesici takım ayarları ve programlaması.
Seçmeli Ders MKT2014 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II 2 1 4
MATLAB yazılımın temel bilgileri, Simulink’e giriş, blokların tanımı, blok diyagramları, dinamik sistemlerin simülasyonu ve blok diyagramı. Standart kontrol metotlarının uygulaması (PD kontrol, PID kontrol ve adaptif kontrol sistemleri). MATLAB içinde kontrol sistem araç kutusu, m-dosyası ve simulink bloklarıyla doğrusal sistemlerin benzetimi, m-dosyası ve simulink bloklarıyla doğrusal olmayan sistemlerin benzetimi, Arayüz tasarımı, Simulink içindeki sanal gerçeklik araç kutusu.
Seçmeli Ders MKT2016 BULANIK MANTIK VE UYGULAMALARI 2 1 4
Normal (kesin) Kümeler, Bulanık Mantık Kümeleri, Bulanık Mantığın Temelleri Bulandırma (fuzzification), Çıkarım (Inference) ve Durulandırma (Defuzzification), Bulanık Sayılar, Bulanık kurallar, Bulanık Denetleme, Bulanık tanıma, Bulanık Optimizasyon. Bulanık Sistem Eğitimi, Uygulamalar.
Seçmeli Ders MKT2018 ÇEVRE KORUMA 2 0 2
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.
Seçmeli Ders MKT2020 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR 2 1 4
Robotlar, robot bileşenleri, programlama komutları, robot ve yazılım iletişimi, 3 boyutlu benzetim yazılımı, robot kolu yapısı, robot yolu kapaklarını sökme ve takma, öğretme kutusu, orijin verilerinin kaydedilmesi.
Seçmeli Ders MKT2022 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ 3 0 4
Çalışma ekranı ve çizim ayarlarını yapma, takım yolunu belirme, takım yolları simülasyonu yapma, NC kodlarını türetmek, CNC torna tezgâhından veri aktarma yöntemleri, işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, CNC freze tezgâhına veri aktarma yöntemleri, işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, NC kodlarını türetmek için tezgâh kod türetici seçme, CNC freze tezgâhı parça işlemek için hazırlama, oluşturulan takım yolu ile CNC frezede parça işleme, alışılmadık imalat yöntemleri ile parça işleme.
Seçmeli Ders MKT2024 İLERİ SAYISAL ELEKTRONİK 2 1 4
Multivibratörler ve Flip Flop’lar ile ilgili temel kavramları tanıyarak Senkron Sıralı / Ardışıl Devrelerde kullanımlarını anlamak. Sayıcıları ve sayıcı çeşitleri ile sayıcı tasarımlarını açıklamak. Kaydedicileri ve Kaydedici çeşitlerini öğretmek, Bellekleri detaylandırılarak/ gruplandırarak bellek kapasitesini artırma becerisini kazandırmak, Programlanabilir Lojik Elemanları açıklamak. Sembolik donanım tanımlama dillerine giriş. AND, OR lojik dizileri. İki seviyeli AND/OR dizileri. SPLD (simple programmable logic devices). PAL, GAL, PLA, CPLD (complex programmable logic devices). FPGA (field programmable gate array) ve devre tasarım örnekleri.
Seçmeli Ders MKT2026 İLK YARDIM 2 4 6
"İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma."
Seçmeli Ders MKT2028 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 5
Planlama yapmak, örgütleme yapmak, yöneltme, koordinasyon sağlamak, denetim yapmak, iş analizi yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, işgören adayı bulmak, işgöreni seçmek, işe alıştırma eğitimi vermek, işgören performansını değerleme, işgörenin eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak, iş değerleme, ücretlendirmek, üretimi planlamak, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak, kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme, fiyatlandırma politikalarını belirlemek, tutundurma politikalarını belirlemek, dağıtım politikalarını belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek, gelir ve gider hesaplarını yönetmek, borç ve alacakları yönetmek, varlıkları yönetmek, kaynakları yönetmek.
Seçmeli Ders MKT2030 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR 3 0 3
Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, efqm mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar.
Seçmeli Ders MKT2032 MESLEKİ YABANCI DİLII 3 0 4
Modüller/içerik/konular, mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim, PCI konfigürasyon, elektrik devresi, PLC, SCADA, SCADA, hidrolik kavramlarının terimlerinin yabancı dildeki karşılıkları.
Seçmeli Ders MKT2034 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 2 4
Çalışma konusunu seçmek, araştırma sonucunda elde edilen bilgileri sunmak, sistem fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak, gerekli malzemeleri seçmek, sistem akış şemasını hazırlamak, sistemin hesaplamalarını yapmak, eldeki verileri tekrar değerlendirmek, seçilen sistemdeki mekanizmaları tanımlamak, tasarlanan projenin imalat yöntemlerini belirlemek, sistemin elemanlarını veya mekanizmalarını tasarlamak, sistemin veya ürünün kurulumunu yapmak, sistemi veya ürünü test etmek, sistemin veya ürünün çıktılarını rapor halinde sunmak.
Seçmeli Ders MKT2036 TERMODİNAMİK 2 1 4
Temel kavramlar (sistem, çevre, hal değişimi, çevrim,), Termodinamiğin sıfırıncı kanunu, Isı ve iş dönüşümleri, Saf maddenin termodinamik özellikleri (özellik bağıntıları, p-v, T-s diyagramları), İdeal gaz denklemi ve İdeal gazların hal değişimleri, Termodinamiğin 1. Kanunu, Termodinamiğin 2. Kanunu, Motor çevrimleri, çevrimlerin karşılaştırılması, İçten yanmalı motorlarda iş, verim, güç. Motor performans karakteristikleri, Yakıtlar, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yanmanın fiziksel analizi, kimyasal özellikleri, Buji ile ateşlemeli motorlarda yanma, Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma yakıtların sınıflandırılması, hidrokarbonlar, alkoller ve türevleri, yanmanın sınıflandırılması, yanma denklemleri, Yanma sonu ürünler ve analizleri, yakıt ve yanma ile ilgili tablolar, alternatif yakıtlar ve yanma, Motorlarda yanmadan kaynaklan vuruntu, yakıtların buharlaşması, vuruntu mukavemeti.
Seçmeli Ders MKT2038 TERSİNE MÜHENDİSLİK 3 0 4
3B Optik Ölçme için sistemin Kurulması, Kalibrasyon yapılması, Tarama yapılması, Verilerin Optimize edilmesi, Tersine Mühendislik, Kalite Kontrol Yapılması, Fotogrametrik ölçüm için sistemin kurulması, Yardımcı ekipmanların konumlandırılması, Çekim yapılması, Fotografların sayısallaştırılması, Noktaların export edilmesi.
Seçmeli Ders MKT2040 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 3 0 4
.
Seçmeli Ders MKT2042 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 3 0 4
.
Seçmeli Ders MKT2044 MEKANİZMALAR 3 0 4
Zorunlu Ders MKT2048 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
Staj Dersi MKT2050 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (STAJ) 0 0 5
İş yaşamına hazırlık, Takım çalışmasına adaptasyon, Sorumluluk alma bilincini geliştirmek, Kontrol ve otomasyon sistemleri uygulamaları konusunda gelişme, Kontrol ve otomasyon sistemlerinde arıza arama ve giderme becerisini geliştirme.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4