Projeler

Tamamlanan Projeler

1

Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN

Üçlü Sn-Pb-Sb ötektik alaşımının kontrollü katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi

2

Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN

İkili metalik alaşımların kontrollü katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi

3

Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN

Al-Cu ve Pb-Sn ikili metalik alaşımlarının fiziksel özelliklerinin incelenmesi. Niğde.Ü.Araş.Projesi

4

Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN

YBa2CexCu3O0.7-x süperiletkenlerin bazı fiziksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi

5

Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN

Bi-2223 süperiletkenine nano boyuta indirgenmiş Fe3O4 ilavesinin etkisi

6

Doç. Dr. Mehmet ÇELİK 

Biyodizel ve Biyodizel Karışımlarının Dizel Motorlarında Tutuşma Gecikmesi ve Yanma Karakteristiklerine Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

 7 Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN Ag katkılı Sn-ağ.% 9 Zn ötektik alaşımının doğrusal katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi 
 8 Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN Üçlü metalik alaşımların bilgisayar kontrollü katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin karekterizasyonu 
 9 Doç. Dr. Mehmet ÇELİK Yakıt Katkılarının Biyodizel Yakıt Özellikleri, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkisinin Araştırılması 
Son Güncelleme Tarihi:18.02.2020