Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Öğrenciye mekatronik alanı ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi.
Verilen teorik bilgilerin uygulamasını yaparak bilginin kalıcılığını sağlamak.
Mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut bilgileri güncellemek.

Genel Yetkinlikler

Sektör beklentilerini karşılayabilecek mesleki bilginin kazandırılması.
Arıza teşhisi yaparak çözüm yollarını uygulama becerisinin kazandırılması.
Bilgiyi uygulamada gerekli cihaz ve aletleri kullanabilme yeteneği.

Son Güncelleme Tarihi:17.12.2015