Amaç ve Faaliyet Alanları

Amaç ve Faaliyet Alanları


Merkezin Amacı


Merkezimizin Amacı: Üniversitemizde ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin altyapı, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır. 


Merkezin Faaliyet Alanları  • Üniversitede ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili teknik altyapıyı oluşturmak ve faaliyetleri yürütmek. 
  • Üniversitedeki tüm uzaktan eğitim programlarını planlamak, programlamak ve koordinasyonunu sağlamak.
  • Üniversitede yürütülmekte olan tüm uzaktan eğitim faaliyetleri için gerekli yazılım, donanım, belge ve benzeri materyallerin hazırlanmasını desteklemek.
  • Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için teknolojik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.
  • Uzaktan eğitimle ilgili uygulama ve araştırmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.
  • Uzaktan eğitim faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
  • Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı, gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek. 
  • Uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılan yazılımların kullanım rehberlerini hazırlamak.
  • Uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.Son Güncelleme Tarihi:29.12.2023