Geçmiş Eğitimler

Bu sayfada Merkezimiz tarafından gerçekleştirilmiş olan eğitimlere ait materyaller ve kayıtlar bulunmaktadır.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Yapılan Faaliyetler

  1. Microsoft Teams ve Office 365 Personel Eğitimi: Eğitimin Canlı Kaydı
  2. Microsoft Teams ve Office 365 Öğrenci Eğitimi: Eğitimin Canlı Kaydı
  3. Uzaktan Öğretimde Etkileşimli Ders Hazırlama Eğitimi: Eğitimin Canlı Kaydı


Daha Önce Yapılan Faaliyetler

  1. Grafik Tablet Kullanımı Eğiticilerin Eğitimi
  2. MERGEN ÖYS Kullanım Eğitimi
  3. Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı Eğitimi
  4. Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  5. MERGEN Çevrimiçi Sınav Modülü Eğitimi: Eğitimin Canlı Kaydı  
  6. Uzaktan Öğretimde Denetim
  7. Grafik Tablet Kullanımı Eğiticilerin Eğitimi-2
Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023