Yayınlar

1-Eda GÖZÜYEŞİL, Nigde University, Ayhan DİKİCİ, Nigde University, “Beyin Temeli  Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması” Educational Sciences: Theory & Practice • 14(2) • 629-648 ©2014

2-Halit ÜRÜNDÜ, "Die Landschafts- und Naturschilderung als Offenbarung von Stimmungseindrücken in Joseph Roths “Das falsche Gewicht” XII. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress "Migration und Kulturelle Diversität" Kocaeli Universität 12. – 13. –14. Mai 2014

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2016