Genel Bilgi
Genel Bilgiler

    Yabancı Diller Programının amacı, İngilizce hazırlık eğitimi bulunan programlara kayıt olan öğrencilere uygulanan İngilizce Hazırlık Programını yürüterek, öğrencilerin yabancı dil bilgi ve beceri düzeylerini Üniversitemizin saptadığı dil politikası doğrultusunda mesleki yaşamlarında, akademik çalışmalarını yürütmede ve ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilecek seviyelere ulaştırmak için nitelikli bir eğitim sunmak ve bağımsız dil öğrenimlerine olanak sağlayacak, bilgi, beceri ve stratejileri kazandırmaktır.

     Yabancı Diller Bölümünün sunduğu İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, edindikleri yabancı dil bilgi ve becerileriyle, lisans eğitimleri süresince yabancı dilde yazılmış, kitap ve makale gibi kaynakları kolaylıkla takip edebilecekler ve bunu sonucu olarak derslerinde daha başarılı olacaklardır. Bundan daha önemlisi, öğrenciler gördükleri lisans eğitimleri ile ilgili dünyadaki teknolojik ve bilimsel yenilikleri kolaylıkla takip ederek, mesleki donanımların da geliştireceklerdir. Böylece, öğrenciler mezuniyet sonrası ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarından mezun insanlarla rekabet edebilecek seviyede yabancı dil ve mesleki donanımına sahip olacaklardır.  Ayrıca öğrenciler, öğrendikleri yabancı dil sayesinde, ERASMUS öğrenci programından daha kolaylıkla faydalanacaklar ve böylece başka dillerin, kültürlerinin düşünme tarzını ve değişik bakış açılarını öğrenebilme fırsatını elde edeceklerdir.

Son Güncelleme Tarihi:24.01.2020