GZFT Analizi

        Güçlü Yönler

 1. Eğitim kalitesi yüksek, deneyimli, dinamik, akademik yönü güçlü, mesleki gelişime açık ve alanında uzman bir akademik eğitim kadrosuna sahip olması
 2. Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin (bilgisayar laboratuvarları, akıllı tahta vb.) yeterliliği
 3. Öğrencilerin dil öğrenimi konusunda her türlü basılı ve elektronik kaynağa ulaşma imkânı,
 4. Öğrenci sorunlarına duyarlı bir akademik ve idari kadronun varlığı
 5. Yabancı Diller Yüksekokulunun geniş ve rahat çalışma ortamına sahip olması
 6. İsteğe bağlı hazırlık eğitiminin birçok farklı fakülte ve yüksekokuldan öğrenciye dil eğitimi fırsatı vermesi
 7. Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksekokulumuzda dil eğitimi alma imkanı
 8. Sınıfların ortalama öğrenci sayılarının bir dil sınıfı için uygun olması

        Zayıf Yönler

 1. Akademik personelin yeterli sayıda olmaması
 2. Öğrencilerde özerk çalışma becerilerinin ve motivasyonun eksikliği
 3. Öğretim elemanlarının teşvik ve motive edici unsurların eksikliği
 4. Ana dili İngilizce olan öğretim elemanının bulunmaması
 5. Akademik personele düşen ders ve iş yükünün fazlalığı
 6. Dil öğretimi alanında istenilen yeterliliğe ulaşılamaması

         Fırsatlar

 1. Niğde’nin birçok alanda hızla gelişmekte olan bir şehir olması,
 2. İngilizce’nin tüm dünyada önem kazanması ve bilim dili olarak öneminin artması
 3. Hazırlık programının öğrencilerinin uluslararası öğrenci değişim programlarına (Erasmus vb.) katılımları için yeterli dil becerilerini verebilmesi

        Tehditler

 1. Üniversitelerarası rekabetin giderek artması
 2. Yüksekokula verilen akademik kadronun yetersizliği
 3. Üniversiteye ve şehre karşı olumsz tutum ve önyargılar
 4. Üniversiteye giriş sınavının öğrenci üzerindeki olumsuz etkileri (sınav sistemi, yorgunluk, motivasyon düşüklüğü vb.)
 5. Öğrencilerin okul dışında yabancı dilde iletişim kurma becerilerini geliştirebilecekleri imkanların olmaması

 

Son Güncelleme Tarihi:24.11.2017