Program Çıktıları

1. Uygun bir fikir geliştirme tekniği seçerek (örneğin neden-sonuç veya karşılaştırma), uygun dil ve sözcük dağarcığı kullanarak yaklaşık 200 kelimelik tutarlı ve bütünleşik bir paragraf yazabilme

2. İlgi alanlarına giren konularda rutin olan veya olmayan aktiviteler hakkında aktif olarak diyaloglara girerek fikirlerini ifade edebilme veya öne sürülen düşüncelere katıldıklarını veya katılmadıklarını anlatabilme

3. Günlük konuşmalarda, tartışmalarda, haberlerde, üniversite seviyesindeki dersler veya konuşmalarda ana fikri, ana hatları ve düşünceleri anlamanın yanı sıra belirli bilgileri ve detayları anlayabilme

4. Yarı akademik metinler de dahil olmak üzere çeşitli türlerde okumalar yaparak ana düşünceleri, belirli detayları, verilen genel mesajı, sunulan fikirler arasındaki ilişkileri anlamak için stratejiler edinme ve metindeki ipuçlarını kullanarak çıkarımlar yapabilme

5. Geniş, geçmiş ve gelecek zamanlardaki yapılar ile bunların, basit, devam eden ve geçmiş kiplerinin yanı sıra farklı yardımcı ve kip belirteçlerin, isim fiil (verb+ -ing) ve mastar (to + verb) kullanımında bilgi ve deneyimlerini artırabilme

6. Fikirlerini birbiriyle ilişkilendirmek için sıfat tümleçlerini, koşul cümleciklerini, yan tümceleri, söylem belirleyicilerini, genel ve akademik sözcük dağarcığını kullanarak olayları, değişimleri ve daha soyut kavramları tanıtan karmaşık cümleler üretebilme
Son Güncelleme Tarihi:24.11.2017