GZFT Analizi

Güçlü Yanları

Yüksekokulumuzun, alanında deneyimli, dinamik ve idealist akademik personele sahip olması

Yüksekokulumuzun şehir merkezinde olması

Akademik ve idari personelimizin teknolojik olanaklara sahip olması

Kesintisiz internet olanağının sunulması 

Mezunlarımızın özel sektöre iş bulma olanaklarının fazla olması  

Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması 

Akademik ve idari personelin öğrencilerle olan iletişimin güçlü olması 

Programa gelen öğrencinin ilgili ve istekli olması 

Zayıf Yanları

Öğrencilerin spor faaliyetlerinde bulunabilecekleri tesislerin olmaması

Teknik donanımlı sınıf sayısının yeterli olmaması

Okulumuzun ve programın yeterince tanınmıyor olması

Yüksekokulumuzun kütüphanesinin yetersizliği

Fırsatlar

Sektörde optisyene olan ihtiyacın artması

Özel sektör ile geniş iş birliği (stajlar)

Tehditler

Öğrencilerin farklı kampüslerden eğitim almalarının ortaya çıkardığı sorunlar

Eğitimde standardizasyonun tam anlamıyla sağlanamamış olması

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023