Projeler

ULUSAL PROJELER

1. "Farklı derişimlerde Fe3O4 nanoparçacık katkılı hidrojellerin yapısal, optik ve dielektrik karakterizasyonu"  Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Muhittin ÖZTÜRK, 30.06.2020-30.12.2021

2. "CZTSe İnce Filmlerinde İkili Katyon Yer Değiştirme Yöntemi ile Yüksek Verimli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi", TÜBİTAK- 3501 Kariyer Geliştirme Projesi,  Yavuz ATASOY, 15.07.2020-15.07.2023 

3- Ag-Ge Katkılı CZTS İnce Filmlerin Üretimi ve İkili-Katkının CZTS İnce Film Güneş Hücre Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:YAVUZ ATASOY, Araştırmacı:RECEP ZAN, Araştırmacı:MEHMET ALİ OLĞAR, Araştırmacı:ALİ ÇİRİŞ, , 18/04/2022 (Tamamlandı) (ULUSAL) 

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023