Projeler

ULUSAL PROJELER

1. "Farklı derişimlerde Fe3O4 nanoparçacık katkılı hidrojellerin yapısal, optik ve dielektrik karakterizasyonu"  Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Muhittin ÖZTÜRK, 30.06.2020-30.12.2021

2. "CZTSe İnce Filmlerinde İkili Katyon Yer Değiştirme Yöntemi ile Yüksek Verimli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi", TÜBİTAK- 3501 Kariyer Geliştirme Projesi,  Yavuz ATASOY, 15.07.2020-15.07.2023 

Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020