Eğitim Amaçları
  1. Temel biyoloji bilgilerinin yanı sıra, çağdaş biyolojinin iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir uygulama, laboratuar, yabancı dil bilgisi, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmaları,
  2. Problemleri çözüm aşamalarını belirleyebilmek, çözümleri diğer bilim ve anabilim dalları açısından ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları
  3. Eğitim , öğretim yaptıracağı dönemlerde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları
  4. Çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişiliklere sahip olmaları
  5. Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, biyolojik analiz özellikleri gelişmiş, ekip çalışmalarına yatkın biyolog olmaları