Hedefleri
  1. Öğrenciye temel bilgilerin verilmesi ve analitik düşünme yeteneğinin kazandırılması
  2. Biyoloji biliminin esasını oluşturan bilgilerin verilmesi
  3. Bilimsel düşünmeyi geliştirme
  4. Araştırma ve incelemeye yöneltme
  5. Canlı, canlılık ve bunların çevre ile ilişkilerinin sürdürülebilirliğinin öğretilmesi