GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Yetişmiş ve yetişmekte olan güçlü bir öğretim elemanı alt yapısının bulunmasıÖğretim elemanları kadrosunun genç ve dinamik olması
 2. Yüksek Lisans Eğitiminin olması
 3. Mezunlarının eğitim, sağlık, tarım, çevre ve endüstriyel alanlarda iş sahibi olabilmeleri
 4. Biyoloji bilim dalı ve diğer bilim dalları arasında multidisipliner çalışmalarının yapılıyor olması
 5. Erasmus aracılığıyla öğrenci değişiminin her geçen yıl artıyor olması
 6. Bilimsel çalışmaların yapılabildiği araştırma laboratuarlarının bulunması
 7. Bölüm Öğretim üyelerinin TÜBİTAK, BAP vb. önemli ölçüde projeler yürütmeleri

Zayıf Yanlar

 1. İleri düzeyde teknolojik donanım içeren laboratuvarların yada cihazlarının olmayışı
 2. Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının az olması
 3. Ders anlatımı ve değerlendirmesinde ortaya çıkan farklı yönlerdeki eğilimler
 4. Özellikle öğrenci sayısının fazlalığından laboratuar ve derslerin sağlıklı yapılamayışı

Fırsatlar

 1. Doktora programının açılmış olması
 2. Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyelerinin mevcut olması
 3. Disiplinler arası çalışma potansiyeline sahip öğretim elemanılarının varlığı
 4. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
 5. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler

 1. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
 2. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğretim elemanı ve öğrenci gelmemesi
 3. Bölümden yetişen elmanların başka üniversitelere geçişi
 4. Bölüm Laboratuarlarının istenilen düzeyde geliştirilememesi