Niğde Teknoparkta Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yazma Etkinliği Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Projesi yazma etkinliği gerçekleştirildi.

Programa teknopark firma çalışanları, KOBİ temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katılım sağladı.

Programda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Niğde İl Müdürü Niyazi Gücenmez tarafından “Programın Amacı ve Desteklenecek Proje Giderleri”, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Prof. Dr. Öner Yusuf Toraman tarafından “Proje Yazımı ve Başvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar”, Teknoparkta KOSGEB projesi yürüten akademisyenlerden Prof.Dr.Bayram Ünal, Dr.Öğretim Üyesi Rifat Battaloğlu ve Öğretim Görevlisi Ekrem Akif Yiğit tarafından  “Proje Tecrübe Paylaşımı” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.